Nytt verktyg för att hålla koll på avverkningsanmäld skog

Så här kan det se ut på hemsidan. Blå områden ska avverkas.

Så här kan det se ut på hemsidan. Blå områden ska avverkas.

Det har skapats ett nytt verktyg för att naturorganisationer ska kunna hålla koll på avverkningsanmäld skog och därmed också öka chansen att stoppa skövling av rödlistade arter och nyckelbiotoper. 

För cirka tre år sen så drog Rebecka Le Moine ihop en skogsgrupp i Östergötland för att sprida information, delta på möten och granska avverkningsanmälningar. Det visade sig dock vara svårare än hon trodde att få ut avverknignsanmälningar. Det är offentlig data och finns i Skogsstyrelsens databas fri för nedladdning, men att få ut avverkningsanmälningarna i pappersformat var svårt och Skogsstyrelsen ville dessutom ha betalt för arbetet.

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-anneli-bergvall/

Reivo urskog. Foto: Anneli Bergvall

Rebecka Le Moine berättade om problemet för sin bror Pierre Le Moine, som är programmerare, och de kom på att de borde skapa en hemsida som publicerar all data som Skogsstyrelsen har om avverkningsanmälningar, för att underlätta granskningen av dem på ett effektivt sätt. Till slut hade de skapat skog.luben.se – en enkel, men väldigt funktionell plattform för att se var det finns skogar med nyckelbiotoper, samt var det finns avverkningsanmälda skogar. Sedan det blev klart har flera andra organisationer hört av sig och varit intresserade av att få tillgång till verktyget och nu vill Rebecka och Pierre att så många som möjligt ska känna till den ideellt skapade hemsidan för att kunna stoppa avverkningar av skyddsvärda skogar.

Hur har ni haft användning av verktyget? 
– Vi har haft nytta av hemsidan på många olika sätt, folk har kunnat hålla koll på vad som händer runt omkring i länet, vilket förut har krävt lite djupare kunskap om datan, berättar Rebecka Le Moine. Nu kan man till exempel hålla koll på sin hemtrakt och granska avverkningar som ser intressanta ut. Det har vi gjort flera gånger, och det har lett till att områden har fått skydd, i form av biotopsskydd, samt att skogar som skulle avverkas har blivit klassade som nyckelbiotoper. Då ska de inte huggas ned om skogsägaren är FSC-certifierad.

Hur rekommenderar du att man använder verktyget?
– Jag tycker att verktyget lämpar sig jättebra för olika naturorganisationer som är måna om skogen och vill få en överblick om vilken skog som planeras att huggas. Oftast finns det en otrolig kunskap hos de ideella organisationerna, om till exempel fåglar, insekter, svampar, lavar, mossor med mera. Gör man en inventering och hittar många så kallade naturvårdsarter så kan det vara avgörande för skogens framtid. Särskilt tungt väger rödlistade arter och arter upptagna på EU:s art- och habitatdirektiv. Kan man rapportera en artlista tillsammans med en beskrivning samt foton över området så har Skogsstyrelsen mer att grunda sitt beslut på,vilket kan resultera i att skogen får stå kvar. Jag rekommenderar att gå med i Naturskyddsföreningen för att få mer stöd i den processen. Även andra värden, så som sociala och kulturella, kan lyftas och rapporteras. Sidan kan förstås användas av vem som helst för olika syften.

Förutom skog.luben.se har också www.avverkningskoll.se dykt upp ungefär samtidigt med liknande funktioner.