Rekordmånga fåglar i svenska sjöar i höst

Jag har under flera års tid tänkt att jag skulle prova på ett gömsle vid Hornborgasjön och fotografera tranor, detta blev av i år och efter 16 timmar i det lilla gömslet var jag ganska mör! En härlig upplevelse med fantastiska möjligheter till bilder på tranorna. Foto: Anki Hammar http://www.natursidan.se/fotografer/anki-hammar/

Tranor.  Foto: Anki Hammar 

I slutet av september räknades antalet fåglar i Hornborgasjön. Antalet, 58 000 individer, är rekord för sjön. Även i Tåkern har det slagits fågelrekord i år.

– Framför allt det torra vädret gör att vattennivån i Hornborgasjön är väldigt låg och det gör att det gynnar det vi kallar simänder och även sådana fåglar som lever av fisk. så det är framför allt det som orsakar det här, säger Kent-Ove Hvass till Skaraborgs Allehanda.

Bland de 58 000 inräknade fåglarna kan nämnas 10 800 bläsänder, 1840 snatteränder, 18 200 krickor, 740 stjärtänder, 250 skedänder, 200 brunänder och 15 salskrakar. Dessutom tio ägretthägrar, 250 kärrsnäppor, 55 brushanar, 42 havsörnar, stenfalk, pilgrimsfalk, blå kärrhök och hela 12 050 tranor.

Anders Wirdheim, informationsansvarig på SOF BirdLife Sverige, minns att Tåkern under hösten 2014 hade 31 000 brunänder och enligt Artportalen samsades de bland annat med 29 000 sothönor och 11 500 grågäss, vilket är betydligt fler än 58 000.

I år slog dessutom Tåkern rekord både i antal tranor och grågäss när det räknades in 7200 tranor och hela 19230 grägäss den 17 september. Två veckor senare slogs tranrekordet igen när 7650 tranor räknades in.

Källor: Hornborgasjöns hemsida, Tåkerns hemsida och Skaraborgs Allehanda