Nytt stort reservat bildat vid Galápagosöarna för att skydda hajar

Hammarhaj. Foto: Barry Peters via Flickr

Hammarhaj. Foto: Barry Peters via Flickr

Ett marint naturreservat, stort som Belgien, har skapats i Galápagosöarna. Inget fiske tillåts i området där världens största koncentration av hajar lever. Ett välbehövt skydd för världens hajpopulation som minskar kraftigt, bland annat på grund av att ungefär 100 miljoner hajar dödas varje år

Det nya skyddade området är på 38 000 kvadratkilometer och ligger vid de nordligaste öarna i Galápagos. Flera andra mindre reservat har också skapats i öriket, som ligger i Stilla havet cirka 1 000 km utanför Ecuadors kust.

32 procent av havet kring Galápagosöarna är nu skyddat från fiske och exploatering. Tidigare har fiske i mindre skala tillåtits men nu är även det förbjudet eftersom hoten har ökat i området genom den globala uppvärmningen, trålning och olaglig jakt på hajfenor. Vid Galápagosöarna lever mer än 34 olika sorters hajar, bland annat hammarhajar och galápagoshajar.

Ecuadors regering hoppas att reservatet kommer att skydda hajarnas parningsområde så att hajarna hinner växa färdigt och åter sprida sig i världshaven. Dessutom vill regeringen sätta press på andra länder att bilda skyddade områden i världens hav, sätta fokus på att stoppa jakten på hajfenor och att uppmuntra ett mer ambitiöst klimatarbete.

Att skydda hajar är inte bara en naturvårdsinsats, det är även rent ekonomiskt försvarbart. I en studie från Galapagosöarna 2015 framkommer att det lönar sig att behålla hajar levande eftersom de ger stora turisminkomster.

Källa: Guardian