Nytt stort projekt och havsörnar hjälper öringar i sjön Sommen

Sommen och Torpön. Foto: Rainer19, CC BY-SA 3.0.

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) och länsstyrelsen i Östergötland ska stärka beståndet av öring i sjön Sommen med ett treårigt projekt som beräknas kosta 12,3 miljoner kronor. Samtidigt är havsörnens etablering runt sjön ett ytterligare positivt tecken för öringarna.

Länsstyrelsens och HaV:s projekt ska gå till bygga en ny och bättre fiskväg mellan sjön och Svartån/Lillån. På så sätt får fisken fria vandringsvägar och bättre möjligheter att föröka sig.

– Sommen, Svartån och Lillån är vattendrag som även har andra mycket höga naturvärden såsom flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och utter. Åtgärden med ny fiskväg kan förbättra den ekologiska statusen i sjön Sommen, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på HaV.

Projektet i Sommen ska inledas i år, pågå till 2020 och beräknas totalt kosta 12,3 miljoner kronor.

Förutom projektet med förbättrade fiskvägar är havsörnens återkomst till Sommen goda nyheter för öringen. Förr i tiden hade havsörnen troligen ett starkt fäste vid sjön, säger Peter Hellström, ansvarig för projekt Havsörn, till Smålands-Tidningen. Nu är den stora rovfågeln på väg tillbaka och idag kan det finnas upp till fyra revir runt sjön.

Havsörnarna har en positiv påverkan på öringarna i Sommen eftersom havsörnar gärna tar storskarvar som i sin tur kan ta mindre öringar.

 

Källor: HaV och Smålands-Tidningen