Gå till innehållet

Nytt skogspris uppmärksammar insatser för biologisk mångfald

Ryfors gammelskog. Foto: Anki Hammar http://www.natursidan.se/fotografer/anki-hammar/

Ryfors gammelskog. Foto: Anki Hammar 

Naturskyddsföreningen instiftar det nya skogspriset eftersom de vill “lyfta fram goda exempel på insatser för skogens biologiska mångfald” och uppmärksamma markägare som är “engagerade naturvårdare”.

– Det behövs en rejäl översyn av skogpolitiken som stärker hänsynen till biologisk mångfald och sociala värden. I väntan på denna vill vi visa vad som redan idag är möjligt att göra med enskilda initiativ, säger Jonas Rudberg, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.

– Vi tror på det goda exemplets makt. Ett pris som uppmuntran kan leda till att fler markägare berättar om sina miljö- och naturvårdsinsatser och inspirerar andra att göra samma sak, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande.

Priset är först och främst för privatpersoner som är markägare, men kan även gå till institutioner eller företag som äger skog i Sverige. Vinnaren ska belönas ”för en aktiv gärning för främjandet av hållbart skogsbruk, med tyngdpunkt på bevarande och utvecklande av biologisk mångfald och/eller skogens sociala värden” och det går att nominera till Skogspriset fram till den 25 mars.

Förutom att lyfta fram ett bra exempel på skogsbruk med miljöhänsyn vill Naturskyddsföreningen också komma i kontakt med fler “spännande föregångare inom skogsbruket”.

I juryn till priset sitter förutom representanter för Naturskyddsföreningen även Stefan Bleckert, naturvårdschef vid Sveaskog och “oberoende expert”. När vi frågar Johanna Sandahl om hans plats i juryn svarar hon så här:

– Stefan Bleckert sitter i juryn i kraft av personlig kompetens och inte som representant för sin arbetsgivare Sveaskog. Stefan har mångårig erfarenhet av naturvård i skogen, både från skogsföretag och den ideella naturvården. Han har ett stort kontaktnät inom sektorn och en mycket stor kompetens både på ett teoretiskt och praktiskt plan. Det är alltså Stefan som sitter i juryn, inte Sveaskog!

Nominera till Skogspriset här.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa