Gå till innehållet

Nytt hopp för Kanadas mest hotade däggdjur

Gulbukigt murmeldjur – en släkting till vancouvermurmeldjuret som artikeln handlar om, men som vi inte har någon bild på. Vancouvermurmeldjuret är brunare i pälsen och har oregelbundna, vita fläckar vid nos, panna, haka och bröst. Foto: Davefoc – Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Vancouvermurmeldjuret som kallas “Molly” skänker hopp för Kanadas mest hotade däggdjur.

– Det är fantastiska nyheter, säger Adam Taylor på Vancouver Island Marmot Recovery Foundation, till CBC.

Anledningen till glädjen är att vancouvermurmeldjuret Molly fött hela 6 ungar i det vilda. Det innebär att hon är vid god hälsa och att det finns visst hopp för den akut hotade arten som enbart lever på Vancouverön. Tack vare hårt arbete från naturorganisationer och frivilliga har antalet individer ökat från färre än 30 till mellan 150 och 200 på enbart 15 år.

Även om de sex ungarna väcker hopp så ska de överleva också och det är intre det lättaste. Nu måste de hitta tillräckligt med föda för att klara av att gå i ide i ungefär 20 veckor under vintern. För projektet att rädda arten vore det dock en stor framgång även om bara några av Mollys ungar klarar sig.

Projektet för att rädda vancouvermurmeldjuret jobbar med att placera ut murmeldjur som fötts i fångenskap hos olika djurparker. Mollys mamma var en av dessa individer som släppts ut, men Molly själv är född i det vilda. Därför är hennes egen födsel extra glädjande för teamet och uppmärksamheten djuren får och det engagemang det väcker hos allmänheten är vad som räddat arten från utrotning, säger Adam Taylor till CBC.

Källa: CBC

Mer att läsa