Nytt fynd av den märkliga bläckfisksvampen

Bläckfisksvamp med sina upp till 5 centimeter långa ”armar” där sporerna sitter. Foto: Stefan Phalagorn Bergström

Den ovanliga och märkliga bläckfisksvampen tycks sprida sig i Sverige. Nyligen gjordes ett fynd på en ny plats i Skåne.

Det var svampentusiasten Stefan Phalagorn Bergström som hittade svampen i en betesmark i Helsingborg i Skåne – det första fyndet för kommunen.

– Det var verkligen en häftig upplevelse att finna och följa utvecklingen av bläckfisksvamp under flera dagar som jag har besökt betesmarken, från häxägg till fina utslagna fruktkroppar. Jag har tidigare endast sett gamla fruktkroppar vid Västersjön, Ängelholms kommun, 2019. Så det var kul att stifta bekantskap med den igen och på en ny lokal i min hemkommun, berättar Stefan.

Även om han funnit ett flertal småsvampar som både är nya för landet och vetenskapen, så rankar han ändå fyndet av denna ovanliga och märkliga svamp riktigt högt.

– Fyndet har verkligen uppmärksammats. En hel del har skrivit till mig och frågat var jag fann den och folk har rest långväga, ända från Västergötland och Småland för att titta på bläckfisksvampen. Det gäller väl att passa på när en sådan här ovanlig men kortlivad svamp visar sig, en art som många drömmer om att få se.

Vid flera återbesök upptäcktes sammanlagt åtta fruktkroppar av bläckfisksvampen. För att hinna se den gäller det dock att vara snabb eller på rätt plats vid rätt tidpunkt. Svampens fruktkropp är bara synlig under en kort tid.

– Häxägget, en runt äggformig fruktkropp som endast delvis finns ovan marken, är förstadiet till den utvuxna bläckfisksvampen. När häxägget mognar, spricker det i toppen, varefter 5-8 rödaktiga, långsmala tentakellika armar framträder. På ovansidan av dessa armar, som kan bli mellan 4 och 5 centimeter långa, finns ett slemlager (gleba) innehållandes svampens sporer. Den poröst byggda fruktkroppen faller till slut samman. Tiden från häxägg till sammanfallen fruktkropp tar ofta bara något dygn, berättar Stefan Phalagorn Bergström.

Bläckfisksvampen (Clathrus archeri) ingår i ordningen Phallales, där även stinksvamparna ingår. Även bläckfisksvampen utsöndrar en stark och frän lukt som lockar till sig sniglar, spyflugor och andra insekter som attraheras av ruttnande kött. Det är dessa djur som sedan sprider svampens sporer till andra platser.

I vanliga fall hittas arten i södra Afrika, Nya Zeeland och Australien, men den har spridit sig till andra kontinenter och har bland annat hittats i Storbritannien i över 100 år. Det första fyndet i Sverige gjordes i Kristianstad kommun 2008. Därefter har den hittats på cirka tio platser i landet, framför allt i Skåne, men även i Blekinge och Bohuslän.

SLU Artdatabanken bedömer att bläckfisksvampen har låg risk för att bli invasiv. Stefan Phalagorn Bergström tror att den kommer sprida sig i landet i takt med att klimatet blir allt varmare.

Så här ser det ut, i kraftigt uppsnabbat tempo, när svampen vecklar ut sina ”tentakler”: