Nytt enormt naturreservat bildat i Mexiko

Korallrev. Foto: Fascinating Universe via Wikimedia

Korallrev. Foto: Fascinating Universe via Wikimedia

Ett nytt stort naturreservat har bildats i Mexiko, Mexican Caribbean Biosphere Reserve, på över 5,7 miljoner hektar. I reservatet ingår kust- och våtmarksområden men mest hav.  Närmare 1 900 arter, både djur och växter, varav 500 fiskarter och 86 olika sorters koraller, finns i det karibiska havsområdet som omfattas av reservatet.

Reservatet täcker flera mexikanska kommuner som Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Bacalar och Othón P. Blanco.

Med detta reservat har Mexiko nu 30 miljoner hektar skyddade områden. Något som gör att Mexiko tar ett steg närmre mål 11 i Aichimålen. År 2010 antog världens länder en strategisk plan med 20 delmål fram till år 2020 (de så kallade Aichimålen). Beslutet togs i Nagoya, Japan, inom FN:s konvention om biologisk mångfald. Enligt de målen ska minst 17 procent av mark och sötvatten och minst 10 procent kust och hav som är representativa för biologisk mångfald, skyddas i alla världens länder till 2020. Utrotningen av arter ska stoppas. I jämförelse så ligger Sverige långt ifrån att uppnå detta mål, enligt en rapport från WWF och Naturskyddsföreningen.

Mexikos motsvarighet till Naturvårdsverket Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ska ansvara för administration och övervakning av området medan den mexikanska flottan ska se till att skyddet av området upprätthålls.

Kostnaden blir cirka 130 miljoner pesos eller 6,3 miljoner dollar per år för att betala för skötseln och skyddet av reservatet, enligt Rafael Pacciano Alamá, chefen för Sekretariatet för Miljö- och naturliga resurser i Mexiko. Tyskland har dock erbjudit finansiellt stöd på 10 miljoner euros.

Källa: Mexico News Daily