Nya Zeeland lanserar strategi för biologisk mångfald

Mangrovedelta i Nya Zeeland. Foto: Erik Hansson

Målet är att skydda landets djur- och växtliv.

Strategin som lanserades i veckan har satt upp fem mål över de närmaste 30 åren och kommer bland annat rikta in sig på att bekämpa invasiva arter och föroreningar, samt att förbättra landets kollagring.

Strategin konstaterar att Nya Zeelands miljö är vid en brytpunkt. 4 000 arter riskerar att utrotas och några av de största hoten är den accelererande klimatkrisen, invasiva arter, extremväder och försurning av haven.

– Strategin medger att existerande lagar har misslyckats med att skydda våra inhemska arter och platser. Den nya strategin måste följas upp med modigt agerande, bland annat som stoppar planerade gruvor i våtmarker, säger naturorganisationen Forest & Birds ordförande Kevin Hague.

Källa: Stuff.co.nz och RNZ