Nya upptäckter om den okända och hotade fiskarkatten

Fiskarkatt. Foto: Cliff via Flickr https://www.flickr.com/photos/nostri-imago/

Fiskarkatt. Foto: Cliff via Flickr 

Fiskarkatten har förvisso hittats i ett brett bälte i Asien, men det är i isolerade områden och mycket tyder på att arten minskar kraftigt. Det kanske bara finns ungefär 3000 individer kvar. Nu har forskare dock konstaterat ett nytt beteende hos djuret som antingen kan bli dess räddning eller undergång.

2008 konstaterade International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) att fiskarkatten är hotad. Sedan dess har fler av kattens livsmiljöer avverkats och nu återstår kanske bara ungefär 3000 individer av djuret som är ungefär dubbelt så stort som en huskatt och trivs bäst i våtmarker.

Mycket är dock osäkert kring fiskarkatten eftersom den är väldigt svår att få syn på och nästan aldrig ses i naturen. På sistone har arten dock börjat dyka upp i städer där den bland annat ger sig på fiskodlingar i sin jakt på mat.

Kanske är det en följd av att flera av kattens livsmiljöer anses hotade och att allt fler våtmarker försvinner, men det är inte mycket som är känt om det hemlighetsfulla kattdjuret. Det dyker ibland upp rapporter om att fiskarkatter setts till, men det är spridda, ofta gamla rapporter som gör det svårt att veta om de ens fortfarande finns kvar i vissa områden. Det är därför svårt att dra några slutsatser kring hur pass hotad arten är.

Men på sistone har viss forskning lyckats konstatera ett nytt sätt att leva för fiskarkatten. Flera exemplar har hittats i centrala Colombo på Sri Lanka – en stad med över 5 miljoner invånare. Här har kamerafällor visat hur fiskarkatter fångar koikarpar värda 500-800 kronor styck ur dammar. När katterna fångats in, försetts med sändare och släppts ut i våtmarker utanför staden kunde forskarna konstatera att de återvände in till bebyggelsen.

LÄS ÄVEN: • ”Utrotad” fiskarkatt funnen för första gången på 12 år.

När forskarna började undersöka staden noggrannare hittade de flera fiskarkatter som bland annat levde på hustak i staden där de exempelvis fångar och äter indiska palmmårdar.

Nu vet forskarna att fiskarkatten i allt högre utsträckning söker sig till civilisationen där den kan hitta föda i exempelvis fiskdammar, men det är en ny vana som leder till konflikter med fiskodlare och fiskare. Jakt på fiskarkatten är ett allt större problem.

Det största hotet för arten är dock att allt fler våtmarker i Asien antingen bebyggs eller görs om till ris- eller räkodlingar. Mycket mer än så vet inte forskarna eftersom det är svårt att få forskningsstöd för att undersöka hur det går för arten. Den är helt enkelt inte tillräckligt karismatisk eller populär för att investerare ska vilja ge stöd åt forskningen. Det är betydligt lättare att få pengar till forskning om kända djur som tigrar, lejon och leoparder.

Så förutom fler skyddade våtmarker skulle fiskarkatten även behöva bli lite populärare och mer kändi allmänhetens ögon.

Källa och mer läsning: Mongabay