Nya miljögifter funna i norska kungsörnar

Vi har tidigare rapporterat om problematiken med hormonstörande kemikalier i vår natur. Perfluorerade ämnen är just en sådan grupp ämnen som väckt en hel del debatt och oro på sistone då man upptäckt att de via bland annat brandskum läcker ut och förgiftar miljön.

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

Kungsörn. Foto: Fredrik Nilsson

Nu meddelar norska myndigheter resultaten från en undersökning som ännu inte publicerats: man har för första gången upptäckt perfluorerade kemikalier i kungsörn. De halter som detekteras bedöms vara så pass höga att det kan utgöra en fara för fåglarna då kemikalierna misstänks orsaka cancer, störa reproduktionen och påverka fettomsättningen.

Perfluorerade kemikalier är benämningen på en grupp substanser som används inom alla möjliga områden på grund av sina vattenavstötande egenskaper som till exempel i teflon, matindustrin, kläder och så vidare. De är mycket svårnedbrytbara och de kemikalier som släpps ut kommer därmed också finnas kvar under mycket lång tid. Redan nu kan de hittas nästan överallt på vår jord och det nämns i rapporten att man i Norge upptäckt perfluorerade ämnen ända uppe på Svalbard.

Källa: Miljödektoratet