Gå till innehållet

Nya ålfiskerestriktioner fortfarande otillräckliga

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har infört stopp för fiske efter ål under ytterligare perioder. Precis som förra gången restriktioner infördes är det dock inte under den viktigaste tiden på året för att rädda den akut hotade ålen.

Stopperioden gäller från 1 oktober 2022 till 31 december 2022 och HaV skriver i ett pressmeddelande att stoppet sker när ålvandringen är som störst genom Öresund och menar att ålen därmed får bättre förutsättningar att fortsätta sin resa utan att påverkas av annat fiske.

Men Henrik Svedäng, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, anser att det är en dåligt vald tidsperiod.
– Beslutet följer vare sig ICES råd om totalstopp på ålfiske i alla livsfaser som kom 2021 eller EU-kommissionens kompromiss att stoppa fisket under de tre månader då fisket gör de största fångsterna, det vill säga augusti-oktober. Det är illa att Sverige inte vill eller klarar leva upp till internationella åtaganden om att skydda den biologiska mångfalden. Ålen är en fiskart som funnits i över 40 miljoner år. Vi har ännu inte ens lyckats få den att reproducera sig i fångenskap, så försvinner den är den borta för alltid.

Dystert läge för akut hotad fisk
Det ser mörkt ut för ålen. Mängden glasål (ålyngel) som når Europas kust har minskat med hela 90-95 procent de senaste 50 åren och ålen bedöms vara akut hotad. Trots det har drygt 100 yrkesfiskare tillstånd att fiska ål längs den svenska Östersjökusten.

Vad är det som gör att inte fisket på en akut hotad fisk stoppas helt, trots att det bara är lite drygt 100 yrkesfiskare som har tillstånd att fiska ål? 
– Det är som det heter en bra fråga, säger Henrik Svedäng. Även om det är en “näring” av försumbar ekonomisk betydelse, så har ålfisket laddats med stor politisk vikt i sydöstra Sverige. En symbolfråga att slåss om – tills ålen har försvunnit.

Förutom det tillåtna fisket dödas också mängder av ålar i det omfattande illegala fisket. De senaste fem år har över 900 olagliga ålfiskeredskap plockats upp längs Blekinges och Skånes kust. Dessutom visade en studie från 2017 att hela 118 ton ålar dog i vattenkraftverkens turbiner.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Mer att läsa