Ny undersökning: Kommuners satsningar på friluftsliv

Vy vid Örnsköldsvik. Foto: Niko Kunze via Flickr https://www.flickr.com/photos/kovamyrsky/

Vy vid Örnsköldsvik. Foto: Niko Kunze via Flickr 

I år har Örnsköldsvik utsetts till Sveriges friluftskommun av Naturvårdsverket efter en undersökning som involverat 241 och landets 290 kommuner. Årets förbättrare blev Heby kommun som genomfört många åtgärder sedan i fjol.

–  Friluftsliv är viktigt för både vår hälsa, välbefinnande och för naturkontakten. Många kommuner gör ett storartat arbete för att underlätta för medborgarna att uppleva naturen. Med priset vill vi uppmärksamma dessa lokala insatser för att utveckla friluftslivet, säger Naturvårdsverkets vikarierande generaldirektör Eva Thörnelöf.

Örnsköldsvik får priset för att kommunen satsar på att ”alla ska ha möjlighet till nära naturupplevelser och ett rikt och varierat friluftsliv”. 98 procent av kommunens medborgare har ett grönområde inom 300 meter från bostaden. Även bland annat Örebro (fjolårets vinnare), Söderhamn, Sundsvall, Jönköping, Huddinge, Lund, Piteå och Umeå får höga poäng i undersökningen.

Utmärkelserna kan kanske behövas med tanke på att rapporten också visar upp många brister i hur svenska kommuner satsar på friluftsliv. 49 kommuner (17 procent) bemödade sig inte ens med att svara på enkäten, bara drygt var tionde kommun har ”en politiskt antagen friluftsplan” och bara 4 av 10 kommuner har naturturism som ”en strategisk fråga i näringslivsplanen”. Det är en ökning jämfört med 2011:s 3 av 10 kommuner, men ökningen har stannat av helt.

Överlägset sämst utveckling i satsningen på friluftsliv står Höganäs och Hagfors för. I dessa kommuner har man försämrat sig med runt 67 procent sedan i fjol enligt undersökningen och har i stort sett inga planer för friluftsliv alls längre.

Källa: Sveriges friluftskommun 2015 (pdf)