Ny studie: Tigerhajar migrerar som fåglar

Tigerhaj. Foto: Albert kok via Wikimedia

Tigerhaj. Foto: Albert kok via Wikimedia

En ny studie som för första gången följt tigerhajars positioner under över två års tid avslöjar nya fakta om deras migration. De flyttar längre och mer punktligt än man tidigare trott, mer likt fåglar än andra fiskar.

Tigerhajar var tidigare ansedda som typiska kustarter, men de individer som följdes i studien tillryggalade över 7500 kilometer från två vitt skilda ekosystem – från korallreven i Karibien till de öppna vattnen mitt i Nordatlanten. Dessutom upptäcktes att de återvänder till samma övervintringsområden varje år.

Forskarna tror att Karibien lockar hajarna då där helt enkelt finns många honor där och därmed också chans att föröka sig, men varför hajarna flyttar så långt norrut är ännu oklart.
– Det måste finnas något riktigt bra där uppe för att motivera hajarna att ge sig ut på en så långa och upprepade flyttningar, men exakt vad det beror på är en gåta, säger  Mahmood Shivji, professor vid Nova Southeastern University som skrivit studien.

En av de sändarförsedda hajarna förflyttade sig 44 000 kilometer, vilket är den längsta kända avståndet för en tigerhaj och möjligen även rekord för alla hajar.

Tigerhajen anses som ”nära hotad” i världen och det beror delvis på att de är en efterfrågad ingrediens i hajfenssoppa.
– Att förstå hur dessa djur använder haven är ett första steg mot effektivt bevarande. Att skydda migrerande arter är en stor utmaning eftersom de kan hittas i ett så stort område. Att skydda områden där de spenderar sin mesta tid är däremot ett mer lätthanterligt mål när dessa områden identifierats, säger fiskekologen Guy Harvey.

Källa: Science Daily