Gå till innehållet

Ny studie: Skyddade områden kan inte bara mätas i kvantitet

Ryfors gammelskog. Foto: Anki Hammar 

Att skydda ett visst antal procent av naturen verkar inte ge de förväntade fördelarna. Enligt en ny studie, som publicerats i Science, behövs det nya indikatorer för att globalt arbete med att bevara natur ska ge mer positiva effekter för biologisk mångfald. 

2010 skrev 196 länder under de 20 så kallade Aichi-målen för biologisk mångfald. Mål som i stort sett inga länder ser ut att nå. Ett av löftena var att skydda 17 procent av världens landyta och 10 procent av haven till år 2020. Dessa mål har tidigare fått kritik för att fokusera för mycket på procent, snarare än kvalitet, samt att de övriga 83, respektive 90 procenten lämnas i stort sett vind för våg.

LÄS ÄVEN: • FN: Bevara biologisk mångfald annars dör vi också ut

Trots att det gjordes framsteg med hur många procent natur som skyddats så fortsatte den biologiska mångfalden, artrikedomen och variationen i naturen, att minska både i dessa områden och utanför dem. Det har visat sig att många av de skyddade områdena placerats där de inte har så stor inverkan på den biologiska mångfalden och där naturen egentligen inte var hotad. Vilket inneburit att de skyddade områdena har litet värde för bevarande.

LÄS ÄVEN: • Prisbelönt skogsbiolog: Skrämmande att tro allt är frid och fröjd i Sveriges skogar

Forskarna bakom studien anser att det borde vara större fokus på kvalitet istället för kvantitet när det gäller de skyddade områdena. Det nuvarande systemet har lett till ett globalt nätverk av skyddade områden som är “otillräckliga, dåligt sammankopplade och ineffektiva”. De vill hellre se att nyckelområden för biologisk mångfald skyddas. För att det ska lyckas måste också naturen utvärderas och inventeras för att dessa områden ska kunna identifieras.

– Skyddade områden är ryggraden för bevarande av biologisk mångfald. De fungerar om de sköts och placeras på ett lämpligt sätt. För att det ska fungera måste vi ha mål som mäter status på biologisk mångfald och utvecklingen inom de skyddade områdena istället för att bara mäta storleken på området, säger Piero Visconti, huvudförfattare till studien.

LÄS ÄVEN: • Forskare: Världens sista orörda natur måste skyddas

Över lag är det också väldigt dålig kontroll på att skyddad natur verkligen skyddas. Enligt en FN-rapport från 2018 finns det bara tillräckliga kontroller i vart femte skyddade område. Naomi Kingston, vid FNs center för övervakning av naturvård, säger till Guardian att vissa områden som rapporterats in som skyddade helt har byggts över:
– Vi behöver ta fram data för att definiera vilka områden som är pappersreservat och vilka som är äkta.

LÄS ÄVEN: • FN: Målet om skyddad natur på väg att nås, men bristfälliga kontroller

I oktober 2020 ska det hållas ett nytt FN-möte om biologisk mångfald i Kina. Forskarna bakom studien hoppas att deras slutsatser ska tas med i den strategiska planen för år 2021-2030 som ska tas fram på mötet.

Källor: “Protected area targets post-2020” och International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)

Mer att läsa