Ny studie: Skogar viktiga även för lokalt klimat

Skog i norra Sverige. Foto: Frida Hermansson 

Förutom att skogar är viktiga för att binda koldioxid och därmed minska den globala uppvärmningen, spelar de också en roll för att justera klimatet lokalt. Det har länge varit känt, men en ny studie visar att denna funktion är väldigt viktig för hela planeten. Inte minst i kampen mot den globala uppvärmningen.

Genom att kombinera satellitdata och mätningar på plats kunde forskarna studera det energiutbyte som sker mellan jordens yta och atmosfären. Detta gjordes för tre olika typer av skog och tre olika miljöer utan skog.

LÄS ÄVEN: • Europas skogsbruk inte bra för klimatet

Som väntat fann forskarna att skogarna bidrar till en nedkylning i varmare områden och en uppvärmning av kalla områden i norr. Men de upptäckte att uppvärmningen i norr var svagare än man tidigare trott.

– Det här visar att skogar spelar en viktigare roll lokalt för att kyla ner ytan i nästan alla delar av jorden än man tidigare trott. Det bekräftar värdet av att bevara skogar och av lagar som skyddar skogar i kampen mot klimatförändringar, säger Kaiguang Zhao, assisterande Professor vid OSU’s School of Environment and Natural Resources.

Forskarna menar att i en värld där konkurrensen om landresurser för mat och köttproduktion ökar kommer skydd av skogar vara extra viktiga för att minska klimatförändringarna och betonar vikten av att återskapa avverkade skogar.

Källor: Science Daily och Nature