Ny studie: Plast är nu en tydlig del av geologin i människans tidsepok

Östersjön. Ett hav som innehåller mycket plastavfall, enligt Naturskyddsföreningen. Foto: Erik Hansson

Östersjön. Ett hav som innehåller mycket mikroplast, enligt Naturskyddsföreningen. Foto: Erik Hansson

Enligt en färsk internationell studie från Leicester University i England finns det nu tillräckligt med plastavfall i världen för att kunna klä in hela jordklotet i plastfolie. Det finns inte ett enda avlägset hörn av jorden utan plastavfall.  Diskussionen i rapporten handlar om att den stora mängden plastavfall är ytterligare ett tecken på att vi är i en ny geologisk tidsepok skapad av människan, Antropocen.

Huvudförfattaren till rapporten professor Jan Zalasiewicz, från Leicester University och hans team anser att plastavfallet har ändrat geologin på jorden. Totalt produceras nu mer än 300 miljoner ton plast per år globalt, enligt studien, och den siffran kommer bara att öka. Sedan andra världskriget har det producerats kring 5 miljarder ton plast. Zalasiewicz och hans team menar att den siffran kommer att öka till 30 miljarder ton vid slutet av århundradet.

Plasten rubbar ekosystemet när den hamnar i näringskedjorna för alla havslevande djur som sjöfåglar och fisk. De äter plasten eftersom de tror att den är mat. Plasten hamnar då även i oss människor och i andra större djur som äter av fisken. Det finns också studier som visat att plast nu börjat bilda klippformationer tillsammans med andra, naturliga material och att det år 2050 kommer finnas mer plast än fisk i haven.

Nyligen gick Kemikalieinspektionen ut med ett förslag om att förbjuda plastkorn i kosmetika från och med januari 2018. Men frågan är om detta är snabbt nog för att rädda haven och de havslevande djuren. Göteborgs kommun bestämde sig redan i höstas att sluta köpa in produkter med mikroplaster. Sverige ligger efter USA i denna fråga. I december 2015 beslutade USA om en federal lag med förbud mot mikroplaster i kosmetiska produkter. Dessutom har flera stater i USA redan infört ett förbud.

Ellen Bruno, sakkunnig i marina ekosystem och fiske på Naturskyddsföreningen säger:

– Vi är nöjda med förslaget men det tar ju en stund innan det går igenom så 2018 är kanske realistiskt. Men ju förr desto bättre. En del bolag har redan börjat fasa ut plastkulorna i sina produkter. Det behövs även fler lagförslag för att stoppa andra föroreningskällor i havet av bland annat mikrofibrer från kläder och till exempel mikroskräp från slitage av däck, menar Ellen Bruno.

– Särskilt för Östersjön eftersom det är ett så känsligt hav. Östersjön är viktig eftersom det här visat sig finnas stora mängder mikroplaster, sannolikt på grund av den långa omsättningstiden och den stora mängden människor som bor runt omkring havet.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppmanade nyligen 13 ledande experter från fyra universitet regeringen att ge sitt stöd och följa kemikalieinspektionens råd. Sverige har en god och relativt enkel möjlighet att stoppa en helt onödig föroreningskälla och bidra till en renare och friskare miljö i europeiska vatten, menar de.