Gå till innehållet

Första långtidsstudien: Granskogar växer inte snabbare i varmare klimat

Skogsbruk i form av trädplantering. Foto: Erik Hansson

Det har länge påståtts att ett varmare klimat leder till en långsiktigt ökad tillväxt i svensk barrskog och att det därmed skulle ge ökad inlagring av kol (om skogarna får stå kvar). Nu visar den första långtidsstudien att granskogar inte ökar i biomassa när klimatet värms upp.

Långtidsstudien, som gjordes i Västerbotten (Flakaliden), publicerades nyligen i Nature Climate Change med rubriken “Boreal forest biomass accumulation is not increased by two decades of soil warming“. Den visar att varmare förhållanden i marken inte ger någon uthållig tillväxtökning efter 18 år. Det beror bland annat på begränsad tillgång på kväve i marken, något som gäller stora delar av den svenska skogen, enligt ett pressmeddelande från SLU.

Läs även: • Orörd natur är effektivare än bioenergi i kampen mot klimatkrisen

– Studien visar att det finns anledning att vara försiktig med antaganden och prognoser som innehåller positiva tillväxteffekter av ett varmare klimat, säger Tomas Lundmark, en av forskarna bakom studien.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: Klimatanpassa med hyggesfritt och blandskog

Att skydda och restaurera skog kan däremot vara en viktig faktor för att minska växthusgasutsläppen, enligt en annan studie från 40 forskare. På så sätt har vi större chans att undvika 1,5 graders uppvärmning.

– Vi måste skydda och bevara de kvarvarande naturskogarna som finns på planeten för att undgå farlig klimatförändring. Världens skogar måste fortsätta att ge de tjänster som är kritiska för planetens välbefinnande, skriver forskarna.

Källor: SLU och Nature

Mer att läsa