Ny studie: Afrikas gamar på väg att utrotas

Grågam. Foto: Johannes Rydström http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-johannes-rydstrom/

Grågam. Foto: Johannes Rydström 

Vi har flera gånger tidigare skrivit om hur akut läget är för många arter av gamar runt om i världen. Nu har resultat från ytterligare en studie publicerats där forskare studerade åtta arter av gamar på den afrikanska kontinenten. 

De fann att populationerna i medel minskat med 62 procent på 30 år. Sju av arterna hade minskat med upp mot 80 procent över tre generationer och sex av dessa arter borde listas som ”akut hotad” istället för ”sårbara” på IUCN:s rödlista, enligt forskarna.

Huvudhoten för gamar anses i studien vara förgiftning, att gamar jagas för föda och ingredienser i ”traditionella mediciner”, samt kollisioner med elledningar och vindkraftverk.

Förgiftningen sker i form av pesticider (bekämpningsmedel), samt gifter som ”planteras” i djurkadaver med avsikt att döda lejon och andra större rovdjur. Man har under senare år även sett att tjuvskyttar avsiktligt jagar gamarna för att de inte ska avslöja var det finns fällda elefanter och noshörningar.

Gamar fyller en viktig funktion i ekosystem genom att ta hand om kadaver som annars riskerar att sprida smittor så som rabies.