Ny stor rapport: Ökad turism viktig för naturområden

Vontuts nationalpark i Kanada. Foto: Chris Kyrzyk via Wikimedia

Vontuts nationalpark i Kanada. Foto: Chris Kyrzyk via Wikimedia

Under den pågående IUCN World Parks-kongressen som pågår just nu i Sydney i Australien presenterades en ny rapport om turism i skyddade områden. Rapporten, som är skriven av 50 experter från 23 länder, kommer fram till att ökad, hållbar turism kan vara ett effektivt sätt att skydda naturreservat och nationalparker. 

Forskarna har kunnat se att i naturområden som ökat sina besöksantal läggs det oftast ner tillräckligt med resurser på att också skydda naturen. Antingen genom direkta avgifter eller indirekt genom att myndigheters engagemang ofta ökar i välbesökta områden.

Dessvärre gäller också det omvända. När besöken i naturreservat och nationalparker minskar, minskar också myndigheternas vilja att sköta om dem. I Kanada har till exempel antalet besökare i deras nationalparker minskat med 28,7 procent mellan 1994 och 2012 och det kan ha påverkat statens beslut 2012 att dra ner på budget och personal i sina nationalparker.

– Eftersom internationella resor förväntas öka, måste de ansvariga för reservaten mildra alla negativa konsekvenser som följer av ökade besök, men också identifiera nya möjligheter som det kan ha på intäkter åt bevarande och lokala ekonomier. Innovativa tillvägagångssätt och samarbeten med de lokala samhällen, privata företag och myndigheter behövs för att hitta balans och långsiktigt stöd för dessa känsliga områden, avslutar Anna Spenceley, medförfattare till rapporten och ordförande i IUCN WCPA:s specialistavdelning för turism och naturreservat.

Läs mer:
Vår avdelning om ekoturism.
Artiklar om ekoturism.

Källa: World Parks Congress