Gå till innehållet

Ny skalbagge för Europa – “häftigaste fyndet detta årtusende”

Det går fortfarande att göra spektakulära fynd av nya arter – även i Norden. Det har ännu en gång bevisats, den här gången på ett fjäll i Norge.

Det var Ivar Heggelund som den 7 juni hittade en intressant skalbagge uppe på en fjälltopp i Nordreisa i Norge, några mil från Treriksröset. Att det var en vivel av något slag syntes direkt på det klassiska långa “snytet” som gett det norska namnet till vivel; snytbagge. Exakt vilken art det rörde sig om var dock mer oklart. Inte ens experter kunde nämligen förstå vad det var.

Två dagar senare gick Ivar Heggelund därför upp på samma berg igen och lyckades återigen hitta den tolv millimeter långa insekten. Han tog med sig ett exemplar och skickade det till experter på Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet. Här hamnade den i Frode Ødegaards händer och han kunde, med hjälp av ryska experter, konstatera att det är viveln Coniocleonus zherichini. Arten beskrevs så sent som 1977 i Taymyr i Sibirien, ungefär 600 mil från den nya fyndplatsen. Upptäckten i Norge är den första i Europa och det är lite extra anmärkningsvärt med tanke på att arten inte kan flyga.

Viveln Coniocleonus zherichini som hittades för första gången i Europa i juni 2024.

Viveln Coniocleonus zherichini som hittades i Norge i juni 2024.

– Vi vet ingenting om vivelns levnadssätt, och inga DNA-analyser av arten har någonsin publicerats. Vi kommer nu att fortsätta att arbeta med detta. Bland annat kanske vi kan identifiera artens värdväxt genom genetiska analyser av dess maginnehåll, berättar Frode Ødegaard, som också anser att det är en av de mest spektakulära upptäckter som gjorts i Norge under de mer än 40 år som han arbetat med skalbaggar.

Vad tror du om möjligheterna att hitta arten på andra platser?
– Den finns säkert på andra platser mellan Troms och Uralbergen, men eftersom den aldrig tidigare hittats i Norden är det nog långt mellan bestånden.

“Årtusendets fynd”

En som håller med om att fyndet är spektakulärt är Hans-Erik Wanntorp, som sitter i SLU Artdatabankens expertkommitté för skalbaggar.

– Jag tycker det absolut kan klassas som årtusendets skalbaggsfynd. Inte bara ny för Norden, utan också för Europa, inklusive Ryssland. Det verkar ju bara finnas några fynd i östra Sibirien, i varje fall öster om Uralbergen.

För den som blir sugen på att göra det första fyndet i Sverige – har du något tips på var det kan vara värt att börja leta?
– Nordreisa ligger ju inte långt från Treriksröset. Så i Pältsa vore väl logiskt att leta efter den i första hand. Det finns endast ett fynd av skalbaggar därifrån verkar det som, så det är verkligen dåligt undersökt!

Mer att läsa