Ny rapport: Utbredd illegal jakt, avverkning och fiske i världsnaturarv

Sumatranoshörningar, en av arterna som är beroende av världsnaturarv. Foto: International Rhino Foundation – Ratu and Andatu Day. Licensierad under CC BY 2.0 via Commons.

Illegal handel med växter och djur sker i 30 procent av alla naturområden som klassas som världsarv, vilket driver arterna allt närmre utrotning. Det framgår av en ny rapport från WWF, som nu kräver att områdena får bättre skydd.

Världsnaturarven är några av världens ekologiskt viktigaste områden. Här lever exempelvis en tredjedel av världens tigrar, 40 procent av alla afrikanska elefanter, javanoshörningar i Indonesien och den lilla tumlaren vaquita utanför Mexiko.

– Världsnaturarven är några av de mest erkända naturliga platserna för universella värden. Ändå hotas många av destruktiva industrier och i vår nya rapport visar vi att de ofta unika djur och växter som lever här också påverkas av överexploatering och illegal handel. Om de inte skyddas effektivt kommer vi förlora dem för alltid. Regeringar måste förbättra sina insatser och ta sig an hela kedjan av den illegala handeln, innan det är försent, säger Marco Lambertini, generaldirektör för WWF Internationellt.

Det sker illegal jakt i 43 av världsnaturarven, skogsavverkning i 26 och fiske i 18 av 39 marina världsarv. Det drabbar inte bara djuren och växterna. Över 90 procent av dessa områden är också viktiga för rekreation och turism och skapar många jobb. Dessa jobb är beroende av skydd för naturen. Om exempelvis tigrarna fortsätter att skjutas i Sumatra kommer det bli svårare att få ett skydd för skogarna och därmed öka risken för att de omvandlas till palmoljeplantager.

CITES anser att rapporten visar tydligt hur viktigt det är att skapa fullvärdiga skydd i dessa områden. Tio av de 203 världsnaturarven fungerar nu som en sista livsmiljö för många akut hotade arter som kommer utrotas om inte skydden efterlevs.

Källor: WWF och Rapporten ”Not For Sale”