Gå till innehållet

Tekniska framsteg stoppar inte förlusten av biologisk mångfald

Palmoljeplantage. Foto: CEphoto, Uwe Aranas or alternatively © CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0, Länk

Växande befolkning och ekonomisk tillväxt driver på förlust av biologisk mångfald (biodiversitet) och ökade kolutsläpp, enligt en ny rapport. Nu krävs en effektiv politik för att bevara natur, för att bromsa den växande befolkningsmängden och för hållbar konsumtion. Tekniska framsteg är inte tillräckligt, enligt ett forskarteam från forskningscentret iDiv och universitetet i Halle.

Folkmängden på jorden växer hela tiden liksom den globala ekonomin. Allt fler människor konsumerar både saker och mat på jorden. Ökande efterfrågan på bland annat kött och vegetabiliska oljor kräver att nya landområden hela tiden tas i bruk. Den ursprungliga naturen förvandlas till planteringar och fält och biologisk mångfald och ekosystem försvinner och hotas. Att öka effektiviteten i jord- och skogsbruk genom ny teknik räcker inte, menar forskarna.

LÄS ÄVEN: • Konsumtion i EU och USA driver på illegal regnskogsskövling på Papau Nya Guinea

I rapporten har forskarna jämfört data om biologisk mångfald, markanvändning och lagring av koldioxid med den ekonomiska modell som funnits i världen mellan 2000 och 2011. Resultaten visar att en globalt växande folkmängd med en växande ekonomi orsakar ökad markanvändning som i sin tur förstör biologisk mångfald och ökar koldioxidutsläppen. Exempelvis så har antalet hotade fågelarter på jorden ökat med sju procent mellan 2000 och 2011. Samtidigt har planeten förlorat sex procent av dess potential att ta upp koldioxid från luften eftersom den vegetation som planteras inte kan ta upp lika mycket koldioxid som den ursprungliga natur som fanns innan. En fjärdedel av kollagringen har försvunnit på grund av landomvandling genom jord- och skogsbruk i Europa och Nordamerika.

Mer nötkreatur och boskap är en av de främsta orsakerna till minskad biologisk mångfald i världen under 2000-2011. Samtidigt ökade odlingen av vegetabiliska oljor i Asien och Sydamerika. Professor Henrique M. Pereira som är huvudansvarig för biodiversitetsforskning på iDiv och universitetet i Halle säger i ett pressmeddelande från ScienceDaily:

– Detta är bland annat följden av det ökande stödet för biobränslen, som egentligen är menade att skydda klimatet.

LÄS ÄVEN: • Mänsklig konsumtion bakom pågående massutrotning

Paradoxalt fann forskarna att den miljöförstöring som sker per intjänad dollar minskar globalt vilket innebär att markanvändningen har blivit mer effektiv. Alexandra Marques, huvudförfattare av rapporten säger:

– Trots detta så har den totala miljöförstöringen ökat globalt. Ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt går så fort att de springer om de förbättringar och effektiviseringar som görs.

Nästan varenda inköp av mat har en indirekt påverkan på naturen i andra delar av världen. En hamburgare kan till exempel komma från boskap i Sydamerika eller så kan det vara lokalt kött från nötdjur i närheten, men de har fått sojafoder från Sydamerika. Skogar avverkas för att odla soja och den ursprungliga biodiversiteten går förlorad. De utvecklade länderna lägger ut 90 procent av produktionen av konsumentvaror på andra regioner. Under forskningens gång ökade konsumtionen i världen, Pereira säger:

– Nytillkomna växande ekonomier tar över och driver på förlusten av biologisk mångfald I världen.

Henrique Pereira säger att bilden av den som orsakar förlust av biologisk mångfald har förändrats dramatiskt. För det är varken nord eller syd numera, det är båda. Det måste tas med i beräkningen under internationella förhandlingar, menar han. Forskarna anser att befolkningstillväxten måste reduceras för att kunna nå FNs globala mål om hållbar utveckling.

– Vi behöver en miljöpolitik som gäller både klimatförändringen och biodivierstitetsförändringen i kombination, säger Pereira.

Källor: ScienceDaily, Nature

Mer att läsa