Ny rapport: Sverige och 17 andra EU-länder skyddar natur sämre än utlovat

Granskog. Foto: Erik Hansson

Ett år efter EU-kommissionens Action Plan om att EU-ländernas regeringar skulle förbättra sina naturskyddslagar släpps en rapport som visar att löftena inte uppfyllts. 18 EU-länder skyddar inte Europas mest värdefulla naturområden enligt överenskommelsen. Även Sverige får kritik i rapporten, särskilt för skogsbruket.

Rapporten är skriven av Birdlife Europe, WWF, European Environmental Bureau (EEB) och Friends of the Earth Europe och visar att två av tre länder förvisso har med fågel- och habitatdirektiven i sina lagstiftningar, men samtliga 18 undersökta länder har misslyckats med tillämpningen.

– Resultaten visar att det är ”business as usual” för medlemsländerna och EU-kommissionen. Kommissionens förslag om nästa EU-budget kommer att bli ett viktigt test för att se om Junckers kommission är redo att väsentligt öka investeringarna för att skydda vårt naturarv, säger Andreas Baumueller, ansvarig för Natural Resources på WWF European Policy Office, i ett pressmeddelande från WWF.

LÄS ÄVEN: • Kraftig ökning av statligt skyddad natur och besök på landets naturum

Sverige är ett av de 18 länder som får kritik i undersökningen. Organisationerna tycker att Sverige bland annat behöver bli bättre på att skydda områden, arter och att sköta om naturområden. Störst kritik får den bristande kopplingen mellan naturområden i landet.

– Rapporten visar att Sverige särskilt behöver jobba mer med den gröna infrastrukturen, till exempel skapa samband mellan områden med värdefull natur. Sverige behöver ta fram bättre styrmedel på landskapsnivå, säger Linda Berglund, senior rådgivare skog på WWF.

LÄS ÄVEN: • Lång väg kvar för miljömål i skogen – Sveriges sämst skyddade naturtyp

Rapporten tar även upp några specifika problem i Sverige. Exempelvis att det stora Natura 2000-området Hoburgs bank och Midsjöbankarna inte inkluderade den mest värdefulla miljön vid Södra Midsjöbanken.

LÄS ÄVEN: • Sveriges naturorganisationer på offensiv mot skogsbruket och skogspolitiken

Dessutom får svenskt skogsbruk en kommentar i rapporten:
– En bättre och mer genomtänkt implementering av fågel- och habitatdirektiven behövs, särskilt inom skogsbruk och skogslandskapet.

Källa: WWF och rapporten ”The State of Implementation of the Birds and Habitats Directives in the EU