Ny rapport om havets tillstånd

Blue Moment

Ålands skärgård. Foto: Maths Nilsson

Havs och Vattenmyndigheten publicerar varje år en rapport om ”hälsotillståndet” i våra vatten. Den innehåller både bra och dåliga nyheter och är också ett vittnesmål över hur komplexa ekosystemen är. Till exempel minskar utsläppen av fosfor, men samtidigt frigörs mer fosfor från de allt mer utbredande syrefattiga bottnarna, som nu har nått en rekordnivå.

Glädjande nog verkar kvalitén på vattnet i Västerhavet bli allt bättre och blåstången är på väg tillbaka i Östersjön. Likaså ökar bestånden av säl, torsk och strömming, men de har lägre vikt än vad de borde ha, något som tyder på att allt inte är som det ska i näringstillgången. Däremot har beståndet av torsk i Kattegatt inte återhämtat sig trots fredade områden.

Diverse föroreningar som perflourerade ämnen och vissa flamskyddsmedel fortsätter att öka och det mest slående är kanske hur lite vi vet om hur allt hör ihop och samverkar i naturens alla krestlopp.

– De flesta havsområden är idag påverkade av flera olika miljöproblem, men det är generellt mycket dåligt känt hur till exempel övergödning, miljögifter och förhöjda vattentemperaturer samverkar och påverkar organismer och ekosystem. Det är därför viktigt att öka samarbetet mellan olika forskningsgrupper och övervakningsprogram för att öka förståelsen för hur olika påverkansfaktorer samverkar, säger Per Moksnes, miljöanalytiker på Havsmiljöinstitutet

Källa: Havs och Vattenmyndigheten