Ny ledtråd till var all världens plast tar vägen

Plast funnen i albatross. Foto: Forest & Kim Starr (USGS) via Wikimedia

Plast funnen i albatross. Foto: Forest & Kim Starr (USGS) via Wikimedia

Det produceras enorma mängder plast världen över, årsproduktionen 2012 låg på 288 miljoner ton och den ökar stadigt. Mycket av denna plast används till förpackningar och annat som kastas efter en mycket kort användningsperiod. Trots det är kunskapen om vart allt skräp tar vägen mycket bristfällig.

Sedan 1950-talet har plastproduktionen i världen gått från 1,7 miljoner ton till 288 miljoner ton (vilket motsvarar ungefär 28 000 eiffeltorn).

Bild av Fangz via Wikimedia

Områden med stora mängder plast i världshaven . Bild av Fangz via Wikimedia

Man vet att det finns stora ansamlingar av mikroskopiska plastpartiklar i det stora haven. Men även om de utgör enorma ytor blir den sammanlagda mängden plast ändå ”bara” 250 000 ton. Alltså bara en bråkdel av den plast som slängs. Det räcker heller inte om man även räknar in allt det som hittas på stränder runt omkring i världen, det saknas ändå väldigt mycket för att få ihop materialbalansen.

Nu har en ny studie publicerats där man undersökt sediment från djuphavsbottnar i Medelhavet, sydvästra Indiska Oceanen och nordöstra Atlanten. Det rör sig om tolv olika provställen ner till 3500 m djup (de flesta låg runt 1000 m). Man fann att alla prover innehöll små plastfibrer, 2-3 mm långa och tjocka som ett hårstrå. Det rörde sig framförallt om polyester och rayon (en polymer som i egentligen mening inte är en plast, ingår i cigarettfilter, toalettartiklar, kläder, blöjor och annat). Man fann även att dessa plastpartiklar hade ackumulerats på vissa korallers yta.

Forskarna anser att det är ett stort steg framåt för att förstå vart all plast tar vägen men de understryker också att det behövs mycket mer information för att kunna dra långtgående slutsatser och för att avgöra hur det påverkar naturen.

Källa: Royal Society Publishing, artikel från 17 dec 2014