Ny gruva hotar fjällnära kultur och natur i Oviken

Gruvdrift i Aitiks koppargruva. Foto: TZorn. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aitik_coppar_mine_1.JPG#/media/File:Aitik_coppar_mine_1.JPG

Brytningen av vanadin kräver enorma dagbrott som det här, gruvdrift i Aitiks koppargruva. Foto: TZorn. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

En ny gruva planeras i Oviken, Jämtland. Det kanadensiska bolaget EU Energy Corporation vill bryta grundämnet vanadin som används i laddningsbara batterier, vilket kräver enorma dagbrott. Bolaget tror på en ökad efterfrågan på vanadin i framtiden. 

Ett annat kanadensiska prospekteringsföretag – Continental Precious Minerals, har under många år undersökt förekomsten av uran i Jämtland, främst i Oviken-området i den så kallade Viken-fyndigheten. Något som har väckt protester i området och till slut stoppats Strax innan jul godkände Bergsstaten att EU Energy Corporation får ta över samtliga tolv undersökningstillstånd som gruvbolaget Continental Precious Minerals har i Oviken.

Vanadin finns i marken i Oviken och enligt beräkningar som har gjorts så kan fyndigheten i Viken vara en av de största i världen. Men det finns också andra ämnen i marken – uran, zink, koppar och nickel. Brytningen ska ske i dagbrott som tar stor plats och kräver att de som bor i området måste flytta. Hur bolaget tänker sig hantera uranet som medföljer vid brytningen av vanadin är oklart. För att utvinna uran i Sverige, krävs tillstånd från regeringen. Sen återstår processen hur ämnena ska utvinnas.

Tidigare har det kommunala vetot använts för att stoppa planerad uranbrytning i Oviken. Ett kommunalt veto mot urangruvor har funnits sedan 70-talet i Sverige, men nu när det inte är uran som ska brytas kan inte vetot användas. I en artikel i LT säger Bergs kommunalråd Therese Kärngard (S):

– Vi har varit så inne i vad det innebär med en urangruva, men nu har vi ingen möjlighet att använda ett veto. Jag har samlat en grupp politiker och tjänstemän för att vi ska sätta oss ner och se över vad det här innebär för oss och vad vi kan göra från kommunens sida med de här nya planerna.

Tidningen LT skriver att: ”det faktum att det finns uran i alunskiffern där den tänkta brytningen kan ske spelar ingen roll i det här avseendet. Däremot kan det ställas högre krav på gruvbolaget i miljökonsekvensbeskrivningen eftersom gruvavfallet kommer att ha en viss uranhalt”.

Förra året skrev flera kommunpolitiker en debattartikel mot den planerade uranbrytningen i Oviken. De skrev att en vacker fjällnära kulturbygd kommer att förstöras och att grundvattnet och dricksvattentäkten Storsjön hotas om brytning sker. De pekade på urangruvan Talvivaara i Finland som ett skräckexempel på en miljökatastrof. Där har gruvbolaget gått i konkurs och skattebetalarna har fått ta ansvaret för en enorm miljöskuld.

Flera miljöorganisationer är engagerade i frågan, en av dem är Urbergsgruppen, de säger:
– Det är oroväckande med planerna på gruvbrytning i Oviken, speciellt eftersom det finns uran i området och det är mycket oklart hur gruvbolaget kan komma att hantera detta. Urbergsgruppen följer frågan med stort intresse.

Under 2018 ska EU Energy Corporation lämna in en ansökan om bearbetningskoncession och de har knutit till sig flera andra bolag för att finansiera fortsättningen. Omkring 320 markägare i området har fått besked om att Bergsstaten godkänt en överlåtelse, men beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Källor: LT,  SVT.se