Ny gratis fågeltidning för barn och ungdomar

Fisktärneunge, från omslaget. Foto: P-G Bentz[

Skånes Ornitologiska Förening har tagit fram en tidskrift om fåglar för barn och ungdomar. ”Mini-Anser” finns tillgängligt gratis för allmänheten

Läs tidningen här.

– Vi tror att det är mycket viktigt att barn och ungdomar får lära känna djur och natur i tidig ålder. Fåglarna är då mycket lämpliga att börja med. De finns runt om oss året om och många är lätta att se och uppleva på nära håll – inte minst i städer, trädgårdar och parker. Vi hoppas att Mini-Anser ska väcka nyfikenheten och kanske stimulera till fortsatt intresse, skriver Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) i samband med att de skickar ut en barn- och ungdomstidskrift till sina medlemmar.

Kenneth Bengtsson, författare till tidskriften och vice ordförande i Skånes Ornitologiska Förening berättar att de, liksom riksföreningen BirdLife Sverige och andra regionalföreningar, gjort en hel del ungdomssatsningar under åren, men det har inte alltid gått så bra.

a href=”http://www.natursidan.se/wp-content/uploads/2018/08/minianser-2.jpg”> Uppslag ur Mini-Anser.[

– Gemensamt för de flesta är att de lyckats “sådär” och att eventuellt engagemang dött ut efter några få år. Det handlar bland annat om att det är så stor skillnad på ålderskullarna – åttaåringar fungerar till exempel inte så bra med 13-åringar för att ge ett exempel. SkOF har därför valt att försöka på detta sätt – genom att ge ut ett häfte riktat till barn och ung ungdom. Förhoppningen är att vi sår frön som i bästa fall väcker omedelbart intresse eller som kan gro senare i livet.

Förutom att öka chansen att fler unga kommer ut är också förhoppningen att det ska öka ungas kunskaper om naturen. Något som Kenneth Bengtsson menar behövs.

– Vi har också noterat att kunskapen om djur och natur är medioker hos många i de yngre generationerna. De barn som läser vårt häfte lär sig förhoppningsvis något och den kunskapen kan ju sitta kvar även om barnet inte blir fågelskådare.

Är Mini-Anser en engångssatsning eller kommer det bli någon fortsättning? 
– Det är tillsvidare en engångssatsning. Eventuell fortsättning avgörs av hur häftet tas emot och vilka synpunkter vi får. Häftet kommer bland annat att spridas till skolor och synpunkter från dem ser vi fram emot.

Mini-Anser följer med i nummer tre av SkOFs medlemstidning, men kan även laddas ner gratis som pdf från skof.se (direktlänk).