Ny forskning: Småfåglar har snabbare syn än något annat djur

Figuren demonstrerar en fördel med vissa fåglars extremt snabba syn. Det är betydligt enklare att följa och förutse rörelserna hos två spyflygor med den nästan tre gånger högre uppdateringshastigheten i en svartvit flugsnappares blick jämfört med en människa. Figuren illustrerades genom att i olika bildhastighet sampla ett segment av ett videoklipp filmat med höghastighetskamera. Foto: Malin Thyselius, Creative Common

Figuren visar fördelen med vissa fåglars extremt snabba syn. Det är betydligt enklare att följa och förutse spyflugornas rörelser med den nästan tre gånger högre uppdateringshastigheten i en svartvit flugsnappares blick jämfört med en människa. Foto: Malin Thyselius, Creative Common

Att se en småfågel flyga med full fart in i ett buskage utan att slå i grenarna eller hinna med att fånga en fluga i flykten är lite enklare att förstå med ny forskning från Uppsala universitet i samarbete med Stockholms universitet och SLU. Småfåglarnas syn är nämligen betydligt snabbare än hos något annat ryggradsdjur och dessutom mer än dubbelt så snabb som människans.

Forskarna undersökte synsystems uppdateringshastighet hos blåmes, halsbandsflugsnappare och svartvit flugsnappare. Det vill säga hur många förändringar per sekund som fåglarna uppfattar. Studien kom fram till att fåglarna uppfattade uppdateringar mellan 129 och 137 Hz (händelser per sekund). Svartvit flugsnappare uppfattade så högt som 146 Hz vilket är cirka 50 Hz över vad som har varit känt hos något annat ryggradsdjur och kan jämföras med människans 60 Hz.

Svartvit flugsnappare. Foto: Zsombor Károlyi

Svartvit flugsnappare – världens snabbaste syn. Foto: Zsombor Károlyi 

För småfåglarna innebär detta att omvärlden rör sig i slowmotion jämfört med hur det ser ut för oss människor.

Forskarna kom också fram till att småfåglarna gynnats av snabb syn och att evolutionen gynnat individer med snabbare syn. Dessa bör vara bättre lämpade att exempelvis fånga snabba insekter och undkomma rovfåglar. Skillnaden i hur en insekt upplevs för fåglarna jämfört med hur vi upplever dem kan ses i bilden här ovan.

För vilda fåglar är snabb syn en fördel men för burfåglar kan det vara en nackdel. De uppfattar nämligen ljuset från lågenergilampor, lysrör eller LED-lampor som ett konstant flimrande. Andra studier har visat att flimrande ljus kan orsaka stress, beteendestörningar och olika former av obehag hos både människor och fåglar.

Om småfåglarna gynnas av snabb syn finns det andra fåglar som gynnas av skarp syn. Örnen har skarpast syn av alla djur i hela världen. Jämfört med människan har den lika mycket skarpare blick än den svartvita flugsnapparen har snabbare.

– Snabb syn kan faktiskt vara en mer typisk egenskap hos fåglar i allmänhet än skarp syn. Förmågan att se extremt skarpt verkar vara begränsad till rovfåglarna – människans synskärpa överglänser alla andra undersökta fågelarter. Däremot finns det många fågelarter som liknar blåmes, halsbandsflugsnappare och svartvit flugsnappare i både ekologi och fysiologi och därmed sannolikt delar förmågan att se mycket snabbt, säger Anders Ödeen, universitetsadjunkt vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet, som lett studien.

Den här filmen visar skillnaden hur en flugsnappare och en människa uppfattar flygande insekter:

Källa: Pressmeddelande från Uppsala universitet