Ny återintroduktion av visenter i Europa

Visent i Avesta visentpark. Foto: Calle Eklund via Wikimedia, CC BY-SA 3.0, 

Nu har arbetet inletts med att återetablera gräsätarna visenter i ett nytt område i Europa. I förra veckan släpptes två ut i södra Karpaterna och de kommer snart få sällskap av ytterligare 19 djur, rapporterar Rewilding Europe.

Målet med utsättningen är att visenter återigen ska finnas i områden som arten en gång levde i. Där kommer de att bevara öppen gräsmark och bidra till den biologiska mångfalden i landskapet.

LÄS ÄVEN: • Främmande ”megafauna” gynnar artrikedomen

– Släppet i maj för oss närmare vårt mål att ha 100 vilda visenter i södra Karpaterna, säger Alexandros Karamanlidis, regional chef för Rewilding Europe. 

LÄS ÄVEN: • 17 visenter från Sverige ska släppas fria i naturreservat i Ryssland

Visenten var utbredd i Europa för ungefär 10 000 år sedan. Därefter minskade de kraftigt i antal under de kommande årtusenden. För 6 500 år sedan ska de sista visenterna ha försvunnit från Sverige, högst troligen på grund av människans jakt. Samma öde väntade visenterna i resten av Europa även om det där tog längre tid. I Rumänien utrotades de för 200 år sedan. 2012 startade återetableringen, bland annat med djur från svenska djurparker.

LÄS ÄVEN: • Vilda visenter i Sverige – är det eftersträvansvärt?

I dagsläget lever det över 3 000 visenter vilt i Europa. I Sverige finns de bara i inhägnade djurparker.

Källa: Rewilding Europe