Nu kan du rösta fram Sveriges landskapstrollsländor

Blå jungfruslända – blir det Dalarnas landskapstrollslända? Foto: Erik Hansson

Nu har Trollsländeföreningen gått ut med de nominerade till omröstningen om Sveriges landskapstrollsländor. Tre lämpliga kandidater har valts ut och har nu möjlig möjlighet att få representera sitt landskap och förhoppningsvis även leda till ökad nyfikenhet inför vilka arter som finns i landet.

Sveriges landskapstrollsländor är ett samarbete mellan Trollsländeföreningen och Natursidan med målet att ge landets trollsländor lite mer välförtjänt uppmärksamhet.

– Vi verkar för att höja kunskapen om trollsländorna och tänker att det behövs något som når fler än de redan insatta: att utse en landskapstrollslända för varje landskap hoppas vi ska bidra till detta. Om det sedan dessutom leder till att fler rapporterar trollsländor på Artportalen, ger en större allmänkunskap och bidrar till någon form av regional stolthet över att man har en viss art som symbol vore det fint! förklarade Magnus Billqvist i en tidigare intervju för Natursidan om kampanjen.

Tre trollsländor har valts ut till varje landskap och du når varje landskap via länkarna här under. Siffrorna inom parentes är hur många olika arter trollsländor som setts i landskapet.

Vilket landskap får äran att ha myrtrollsländan som landskapstrollslända? Foto: Magnus Billqvist

LÄS ÄVEN:
• Trollsländeboken med stort T
• Guide till de tidigaste trollsländorna
• Ny trollslända för Sverige har upptäckts
Trollsländor – allt populärare hobby med chans att göra viktiga insatser

Källa: Trollsländeföreningen