Nu inleds veckor av protester mot Preemraff

Aktion mot Preemraff i mars 2020. Foto: Extinction Rebellion Sverige

I juni godkände Mark-och miljööverdomstolen Preems ansökan om att bygga ut sitt oljeraffinaderi i Lysekil. Nu ligger frågan i regeringens händer och den 22 augusti inleds flera veckor med aktioner för att uppmärksamma det miljöhot oljeraffinaderiet innebär.

Bland andra Fältbiologerna, Extinction Rebellion, Greenpeace, Jordens Vänner, Allt åt Alla och Naturskyddsföreningen kommer under veckan genomföra protester som sätter press på regeringen att säga nej till Preemraff.

– Om regeringen skulle ge Preem tillstånd skulle Preemraff bli Sveriges enskilt största utsläppskälla och förhindra Sverige från att uppnå klimatmålen, våra internationella klimatåtaganden och vara den pådrivande eller ens trovärdiga röst för ökade klimatambitioner i EU, som Sverige måste vara, skriver Isadora Wronski, Sverigechef Greenpeace och Carl Schlyter, kampanjledare Greenpeace i en debattartikel.

– Domstolens yttrande är inte bindande – som domstolen själva påpekade är det regeringen som fattar beslutet. Regeringen har i sin tur både möjlighet och skyldighet att ta hänsyn till Parisavtalet, klimatlagen och klimatmålen. Därför borde saken vara klar: självklart kommer regeringen stoppa Preemraff. Tyvärr finns skäl att tvivla. Regeringen har alltför ofta värnat kortsiktiga jobb och vinster över långsiktiga jobb, människoliv och civilisationens överlevnad, skrev Leo Rudberg, vice-ordförande i Fältbiologerna, i sin krönika för Natursidan i juni.

Sammanlagt kommer det ske över 20 aktioner runt om i Sverige mellan den 22 augusti och 5 september. Minst 15 olika grupper och nätverk kommer delta i bland annat en stafett från Lysekil till Rosenbad, digitala protester, massaktion i Stockholm, blockader och en seglarprotest utanför Lysekil. Naturskyddsföreningen har också uppmanat folk att skicka protestbrev till regeringen och hittills har över 10 000 mejl skickats.

– Ju fler vi är som ställer krav på ett tydligt nej till utbyggnaden av Preemraff i Lysekil desto större är chansen att politikerna lyssnar, skriver Naturskyddsföreningen.

– Preems utbyggnad i Lysekil måste stoppas för att vi ska ha en chans att följa Parisavtalet, uppnå nationella klimatambitioner och följa vetenskapen, om Preem får som de vill skulle det innebära en utsläppsökning med en miljon ton per år. Det kan vi inte tillåta och därför går vi ihop för att skicka ett enat budskap till regeringen genom aktionsveckorna, avslutar Henrik Garberg, talesperson för nätverket Stoppa Preemraff.

Nätverket Stoppa Preemraff är en koalition av många organisationer och privatpersoner som ställer tre krav på regeringen – stoppa utbyggnaden av Preemraff i Lysekil, starta avvecklingen av fossilindustrin och stötta utvecklingen av hållbara arbeten.

Agera:
Se alla aktioner runt om i landet.
• Skriv ett protestbrev.

Källor: Stoppa Preemraff och Greenpeace