Gå till innehållet

Nu har experter bestämt hur världens 30 sista kaliforniatumlare ska räddas

Ska kaliforniatumlaren (vaquita) bli nästa val som utrotas av människan. 1997 fanns över 500 individer. 2017 finns färre än 30 stycken kvar. Nu har ett internationellt team av experter samlats för att försöka rädda arten med en riskabel metod – artens sista chans.

Bakgrunden till att kaliforniatumlaren håller på att utrotas är att de ofta fastnar som bifångst i fisknät. Trots att Mexikos regering förbjudit fiske med nät i området där den lilla tumlaren lever,, så fortsätter det illegala fisket.

LÄS ÄVEN: • Är fångenskap enda räddningen för kaliforniatumlaren?

Att fånga kalifornisk vekfisk i området kan nämligen ge stora summor via den svarta marknaden till Asien. Vekfiskens simblåsa betingar ett pris på ungefär 90 000 kronor per kilogram och används i mediciner utan bevisad effekt. Det höga priset och det faktum att Mexiko aldrig dömt någon som smugglar simblåsor till fängelse, har lockat drogkarteller att ägna sig åt illegal fiskhandel. Enligt forskare finns en utbredd syn bland fiskare att det vore bra om tumlarna försvinner så att fiskeindustrin kan ägna sig åt fisket i fred.

Tidigare har en lång rad metoder för att rädda tumlarna diskuterats. Svenska forskare hjälper till med säkra nätmilitärt tränade delfiner har kopplats in och fångenskap som enda räddning har diskuterats.

LÄS ÄVEN: • Svensk forskning ska försöka rädda världens mest utrotningshotade val

Under namnet “VaquitaCPR” (konstgjord andning till kaliforniatumlare) har nu forskare från många olika länder och naturorganisationer enats med Mexikos regering om hur världens mest hotade marina däggdjur ska räddas. De ska först hittas (vilket i sig är en stor utmaning) och sedan fångas in och tillfälligt flyttas till ett skyddat havsområde nära San Felipes kust. När det primära hotat mot arten är borta är planen att låta dem återvända.

Den här metoden, som inleddes torsdag 12 oktober är riskabel, men ses som den bästa chansen i dagsläget. Mexikos regering har bestämt sig för att satsa runt en miljard kronor för att rädda kaliforniatumlaren och ge stöd åt det lokala fiskesamhället.

Alla individer som inte tas bort från den här farliga livsmiljön kommer troligen att dö. De som återstår är också så inavlade att alla ”i stort sett har samma efternamn”, som marinbiologen Barbara Taylor i räddningskommittén, uttrycker det. Samtidigt höjs röster för att det illegala fisket i viken kan komma att öka när valarna är borta. Det är med andra ord en komplex fråga.

LÄS ÄVEN: • Internationell räddningsaktion för världens minsta tumlare

Medan tumlarna flyttas fortsätter arbetet med att få bort fiskenät i den övre delen av Californiaviken, samt att stoppa det illegala fisket. Bland annat genom att ge stöd åt annan sorts försörjning åt fiskare.

– Även om den här metoden innehåller en hel del osäkerhet och stora risker, anser WWF att det är nödvändiga åtgärder för att rädda kaliforniatumlaren från utrotning. WWF ger sitt stöd till projektet med det enda målet att återskapa en hälsosam population av kaliforniatumlare i det vilda, och primärt fokus kommer fortsätta vara att skapa en välmående, fiskenätsfri Californiaviken där både naturen och lokala samhällen kan trivas. Vi fortsätter vara hoppfulla över att vi tillsammans med alla aktörer kan se till att CPR-projektet blir en succé, säger Jorge Rickards, chef för WWF Mexico.

Källa: Science Daily

Mer att läsa