Nu är jordens resurser förbrukade för i år

Jorden sedd från Apollo 17. Foto: NASA/Apollo 17 http://www.nasa.gov/images/content/115334main_image_feature_329_ys_full.jpgAlt: http://grin.hq.nasa.gov/ABSTRACTS/GPN-2000-001138.html (direct link). Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg#/media/File:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg

Jorden sedd från Apollo 17. Foto: NASA/Apollo 17

Världsnaturfonden har meddelat att det idag, den 13 augusti, är den så kallade ”Overshoot Day” (Den ekologiska skuldens dag). På knappt åtta månader har mänskligheten gjort av med hela årets ekologiska budget och i år infaller dagen tidigare än någonsin, sex dagar tidigare än i fjol.

På bara 15 år har den ekologiska skuldens dag flyttats från okrober till augusti och det är koldioxidutsläppen som är den största boven. För att absorbera alla koldioxidutsläpp som mänskligheten orsakar skulle vi enligt Världsnaturfonden behöva exempelvis dubbelt så mycket skog som det nu finns kvar.

– Vi kan fortfarande vända utvecklingen, men det är bråttom. En av de viktigaste åtgärderna är att sluta lagra koldioxid i atmosfären genom ohållbar konsumtion av fossil energi. Vi behöver satsa på en framtid som gör det möjligt för alla att leva ett gott liv inom planetens ekologiska gränser, säger Carina Borgström-Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på Världsnaturfonden WWF.

Här i Sverige lever vi som om vi hade 3,7 planeter till vårt förfogande. De effektivaste sätten att minska våra ekologiska fotavtryck är enligt WWF med hjälp av följande fyra B:n.
• Bilen (transporter och privat bilåkande står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser)
• Biffen (animaliska produkter står för en femtedel av världens växthusgasutsläpp)
• Bostaden (nästan en tredjedel av all energi som produceras i Sverige går till uppvärmning av byggnader)
• Börsen (370 miljarder av svenskars sparkapital är investerade i bolag som verkar inom kol, olja och gas)

– Det finns tecken på trendbrott. Det handlar om investeringar i förnybar energi och städer och företag som går före i klimatkampen och satsar på energieffektivisering, förnybar elproduktion, hållbara transporter och klimatsmart mat. Politiker, företag och finansaktörer måste dock göra mycket större åtaganden för att slå vakt om den framtida välfärden, inte minst inför klimattoppmötet i Paris om tre månader, säger Stefan Henningsson, klimatexpert på WWF.

Enligt Världsnaturfondens undersökning vill 8 av 10 svenskar att politiker och beslutsfattare ska göra mer för att begränsa klimatförändringarna och 9 av 10 svenskar vill att politikerna satsar på hållbara städer.

Källa: Världsnaturfonden