Norrbotten har bildat 6 nya naturreservat – har nu passerat 400

Länsstyrelsen i Norrbotten har nu bildat fem nya naturreservat och utökat ett sjätte. Därmed har över 400  värdefulla naturområden fått långsiktigt skydd i Norrbotten.

– Att bevara ekosystem och hotade arter ingår både i Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen, och arbetet behöver fortsätta för att vi ska kunna nå målen. Naturreservaten stärker även lokalbefolknings och våra besökares möjligheter att uppleva och njuta av norrbottnisk natur, nu och i framtiden, skriver länsstyrelsen på sin webbplats.

Mer information om de sex naturreservaten:
Markkatieva, Kiruna
Markkatieva genomkorsas av den breda Lainioälven. Här finns också ett 400 hektar stort brandfält och en imponerande sandås, omgiven av tallhedar, myrar, sjöar och urskogar med 500-åriga träd.

• Täljstensskogen, Pajala
En skog med speciell, kalkrik berggrund och en ovanligt rik flora.

• Blåsberget, Arjeplog
Riktig gammelgranskog med många hotade arter. Bland annat den grönt lysande lunglaven.

• Granträsk, Arvidsjaur
Området består av en mosaik av orörda våtmarker, stora sjöar och gamla skogar med 250-åriga, grovbarkiga tallar och många sällsynta urskogsarter, som den vackert rosaskimrande rosentickan.

• Storberget – Laver, Älvsbyn
Små bergstoppar och branter som varvas med gamla tallskogar, trolska hänglavsrika granskogar och bördiga lövskogar.

• Rönsmyran, Överkalix (utvidgat naturreservat)
Rönsmyran är en ö av urskog där skogsbränder för länge sedan har satt sin prägel på skogen. Runt myren växer gamla granar klädda i hänglav.

Källa: Länsstyrelsen