Norge ska reducera antalet myskoxar på Dovrefjäll – 15 får skjutas

Myskoxe (i hägn). Foto: Erik Hansson

Norges motsvarighet till Naturvårdsverket har nyligen beslutat om jakt på 15 myskoxar på Dovrefjäll. Jakten sker för att minska konflikten mellan människor och myskoxarna och eftersom djuren anses vara tillräckligt många.

Under räkningen av myskoxar vid Dovrefjäll i vintras hittades 244 individer och i sommar när kalvar fötts räknar Miljødirektoratet med att det kommer finnas minst 300 djur. Beståndsmålet har satts till 200 stycken under vintersäsongen och därför har Miljødirektoratet beslutat om att 15 djur får skjutas under perioden 1 mars till 1 september i år. Enligt myndigheten är målet att minska konflikten mellan människa och myskoxe.

LÄS ÄVEN: • Arktis värms snabbt och det drabbar myskoxar

Den 9 april sköts sju av dem nära ett stugområde i Vålåsjøhø söder om Hjerkinn i Dovre kommun.

– Det ska fällas djur som utgör ett problem för människa och allmän trafik. Uttaget ska framför allt riktas mot mindre grupper av djur och enskilda individer som rör sig utanför kärnområdet och i kärnområdet där risken för konflikter är som störst, säger avdelningschef Yngve Svarte på Miljødirektoratet.

Myskoxarna vid Dovrefjäll placerades ut mellan åren 1947 och 1953. De får enligt Miljødirektoratet vara kvar i området eftersom de inte verkar ha en olämplig påverkan på naturen.

Källa: Adresseavisen och Miljødirektoratet