Naturvårdsverkets nya femårsplan för att säkra den svenska vargstammen

Varg. Foto: Sören Lindén http://www.natursidan.se/fotografer/naturfotograf-soren-linden/

Varg. Foto: Sören Lindén 

Fokus på att invandrade vargar ska skyddas och lyckas etablera sig i landet. Det är slutsatsen i Naturvårdsverkets femårsplan för hur den svenska vargstammen ska upprätthålla en gynnsam bevarandestatus i Sverige.

Den svenska vargstammen är idag kraftigt inavlad och det behövs därför gener utifrån.

– Vargar som vandrar in i Sverige från öst och som inte är släkt med den skandinaviska vargstammen är viktiga för att minska inaveln i den skandinaviska vargstammen. Om vargen bildar par med en skandinavisk varg och får valpar bidrar dessa valpar till att minska inaveln i den skandinaviska vargstammen och det gör att den skandinaviska vargpopulationen inte behöver vara så stor. Utan inflödet av gener från öst skulle den skandinaviska vargstamen behöva bestå av många fler individer, skriver Naturvårdsverket i sin utredning.

Om det skulle komma in genetiskt viktiga vargar under en femårsperiod skulle det behövas minst 300 vargar för att bibehålla gynnsam bevarandestatus. Innan 2016 hade det inte spritts nya gener i den svenska vargstammen på sju år. I år har det dock fötts genetiskt viktiga vargar med en invandrad varg i Tunturireviret.

Insatser kommer därför göras för att öka chansen för invandrade vargar att överleva i Sverige inom de kommande fem åren. Det behövs ytterligare minst två reproduktioner mellan nya invandrade vargar, som inte är nära besläktade med varandra, och skandinaviska vargar. Om inte så skett inom fem år ”behöver arbetet intensifieras”.

Naturvårdsverket menar också att det ska ställas högre krav innan det tillåts skyddsjakt på dessa genetiskt viktiga vargar och ett nära samarbete med rennäringen ”är av stor vikt”.

– Utanför renskötselområdet är det huvudsakligen rovdjursavvisande stängsel som är den långsiktiga lösningen och det bör finnas medel för åtgärder för att skydda tamdjur fram till dess att sådana stängsel finns, särskilt i revir som tillhör invandrade vargar som ännu inte reproducerat sig.

En annan slutsats i rapporten är att det inte kommer flyttas genetiskt viktiga vargar från ett område till ett annat.

– Flytt av genetiskt viktiga vargar är något vi genomfört vid flera tillfällen men inte gett önskat resultat. Den erfarenheten har vi tagit med oss när vi arbetat med planen. Nu vill vi satsa på att samarbeta med renskötseln så att vargarna kan ta sig igenom renskötselområdet med minsta möjliga skador, säger Helene Lindahl på Naturvårdsverket.

 

Källa: Naturvårdsverket