Naturvårdsverket vill tillåta kritiserad pilbågsjakt i Sverige – ”djurplågeri”

Jakt med pilbåge. Foto: Te178407Eget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om jaktmedel. Myndigheten föreslår bland annat att viss pilbågsjakt ska vara tillåtet i Sverige, en jaktform som kallas djurplågeri av bevarandefotograf Tom Svensson.

– Vi föreslår en uppdelning av föreskrifterna om jakt och statens vilt och samlar nu det som rör jaktmedel i en egen uppsättning föreskrifter. Vi jobbar också med att se över föreskrifterna om eftersök och statens vilt men de kommer på remiss i ett senare skede, säger vilthandläggare Frederik Treschow.

LÄS ÄVEN: • 23 000 protesterar mot Metallicas björnjakt

Naturvårdsverkets roll i vapenfrågor är att avgöra om ett jaktmedel kan avliva ett vilt på ett sätt som inte utsätter viltet för onödigt lidande, samt bedöma om det går att jaga på ett säkert sätt med de jaktmedel som är tillåtna. Detta anser myndigheten att pilbågsjakt uppfyller.

– I strategi för svensk viltförvaltning har vi sagt att vi ska utveckla möjligheten att använda nya sätt att jaga. Vi föreslår nu en begränsad möjlighet att jaga med pilbåge i Sverige. För att få göra det ska den som jagar ha både vanlig jägarexamen och en internationell bågjägarexamen berättar Frederik Treschow.

Pilbågsjakt är en kritiserad jaktform eftersom den riskerar att öka lidandet för djuren, flera djurrättsorganisationer och naturföreningar i världen är emot jaktformen.

– Att djur dör av pilbågsskott beror på blödning orsakad av att pilhuvudena skär av blodkärl. Det är jämförbart med slakt utan bedövning, vilket är förbjudet i Sverige. Om hjärtat eller en stor artär träffas är chansen för snabb död stor men om pilen träffar muskler eller olika organ i bålen medför det ett utdraget dödsförlopp, skriver Camilla Björkbom. förbundsordförande Djurens rätt och Tom Svensson, bevarandefotograf, i en debattartikel i Metro.

– I mitt tycke är det djurplågeri. Skaderisken är för hög, säger Tom Svensson.

Källa: Naturvårdsverket