Naturvårdspris till skådespelaren Sigourney Weaver

Sigourney Weaver. Foto: Ivan Bessedin via Flickr, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17089710

Sigourney Weaver. Foto: Ivan Bessedin via Flickr, CC BY 2.0.

Sigourney Weaver (”Alien”, ”De dimhöljda bergens gorillor”, ”Avatar”, ”Ghostbusters”) har belönats med det prestigefulla naturvårdspriset Jane Alexander Global Wildlife Ambassador Award. Hon får priset för att hon i nästan 30 år varit engagerad i natur- och miljöfrågor.

Den trefaldigt Oscar-nominerade skådespelaren Sigourney Weaver har bland annat en hedersplats vid Dian Fossey Gorilla Fund efter att ha spelat Dian Fossey i filmen ”De dimhöljda bergens gorillor”.

Hon får utmärkelsen Jane Alexander Global Wildlife Ambassador Award bland annat för att ha engagerat sig för gorillorna i Rwanda, deltagit i FN:s generalförsamling tillsammans med andra naturvårdare för att berätta om vikten att sluta med bottentrålning och för att hon engagerat sig i flera andra naturvårdsprojekt.

Hon har tidigare även belönats med Rachel Carson Award av Women in Conservation för sitt naturengagemang och hon är även känd för naturvänner utomlands i egenskap av berättarröst i flera naturdokumentärer så som ”Planet Earth”.

Sigourney Weaver själv säger att hennes naturintresse och vilja att kämpa för naturen väcktes i mötena med gorillorna när hon filmade ”De dimhöljda bergens gorillor” 1988.

Källor: Gorillafund.org och Indianapolisprice