Naturskyddsföreningens och WWF:s krav på Skogsstyrelsen för att återuppta samarbete

Skog. Foto: Anki Hammar 

Naturskyddsföreningen och WWF har skrivit en debattartikel på Alltinget om att de stoppar sin samverkan med Skogsstyrelsen efter myndighetens beslut att pausa inventeringen av skyddsvärd skog i nordvästra Sverige. Naturorganisationerna är starkt kritiska till beslutet och kräver en rad åtgärder för att återuppta samarbetet kring nyckelbiotoper.

LÄS ÄVEN:• Inventeringspaus av värdefull natur – ”ett av de största sveken mot naturvården”

Föreningarna skriver att Sverige fortfarande har många områden med nyckelbiotoper, det vill säga särskilt skyddsvärd, känslig natur. Dessa områden är viktiga som livsmiljö för hundratals rödlistade arter.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: 3500 nyckelbiotoper har påverkats vid avverkning

– Problemet är att vi inte vet var många av dessa områden finns, och i vilken omfattning. Därmed blottas några av våra viktigaste skogsområden för avverkning, där markägare ibland ovetande brukar skogen i områden som borde skyddas. För att spåra dessa nyckelbiotoper har inventering varit en mycket viktig stomme i naturvårdsarbetet, inte minst i nordvästra Sverige där kunskapen är som sämst, skriver Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen och Peter Westman, naturvårdschef på Världsnaturfonden WWF.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: Fler granplantager, mer avverkning och lägre avverkningsålder

Skogsstyrelsen startade nyligen en samverkansgrupp med skogsbruksbolag och Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF som representanter från miljörörelsen för att försöka få samsyn kring hur man ska bruka och ta naturvårdshänsyn i den svenska skogen. Nu lämnar Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF det här samarbetet eftersom de menar att inventeringspausen ”skapar ytterligare förvirring för markägarna och oro om att värdefull skyddsvärd skog kan komma att avverkas i fjällkommunerna. Beslutet strider även mot regeringens ambitioner om att skyddsvärd skog inte ska avverkas”.

För att samarbetet ska återupptas kräver Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden att inga områden med höga naturvärden ska avverkas under pausen och att Skogsstyrelsen tar ansvar för att så inte sker. Dessutom vill de se bättre förutsättningar för samarbete i samverkansgruppen och ha med fler miljöorganisationer.

Källa: Alltinget