Gå till innehållet

Naturskyddsföreningen prisar skogsbrukare med naturhänsyn

Dag och Gunnel Ekman tar emot Naturskyddsföreningens skogspris 2016 från Johanna Sandahl, ordförande. Foto: Naturskyddsföreningen

Dag och Gunnel Ekman tar emot Naturskyddsföreningens skogspris 2016 från Johanna Sandahl, ordförande. Foto: Naturskyddsföreningen

När Naturskyddsföreningen för första gången delar ut sin nya utmärkelse “Skogspriset” går det till Gunnel och Dag Ekman i Linköping för att de “med stor hängivenhet ställt om skogsbruket på sin fastighet Kringstorp, belägen i det unika östgötska eklandskapet till en skötsel som gynnar biologiska, kulturella och sociala värden”. 

Skogspriset – en staty av en tofsmes, skapad av konstnären Kenneth Derlow. Foto: Naturskyddsföreningen

Skogspriset – en staty av en tofsmes, skapad av konstnären Kenneth Derlow. Foto: Naturskyddsföreningen

– Det känns fantastiskt roligt att vi kan lyfta det hängivna arbete som Gunnel och Dag Ekman har lagt ner för att ställa om skogsbruket på sin fastighet. Det dominerades tidigare av gran, trots att marken ligger mitt i det unika östgötska eklandskapet. De återskapar lövskogar och våtmarker och sköter skogen på ett sätt som visar vilka möjligheter som engagerade markägare har att gynna skogens alla värden, säger Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningens ordförande i ett pressmeddelande.

Skogspriset, som består av ett diplom och en tofsmes-statyett av konstnären Kenneth Derlow, är inrättat för att Naturskyddsföreningen vill “lyfta fram goda exempel på hållbart skogsbruk och insatser för skogens biologiska mångfald eller sociala värden”.

På Gunnel och Dag Ekmans fastighet hade det under de senaste 50 åren drivits en ensidig inriktning på monokultur av gran. Nu är halva ytan avsatt för naturvård och här återskapas lövskogar, våtmarker, betesmarker och gammelskogar och det har varit mindre kostsamt än vad paret hade kunnat tänka sig.

– Vi hoppas att Skogspriset kan inspirera fler markägare och skogsförvaltare att göra liknande insatser som Gunnel och Dag Ekman gjort. Vi vet att det finns många som gör bra saker i det tysta och som sällan syns i debatten. Det vill vi ändra på, säger Jonas Rudberg, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsförningen, som samordnat nominerings- och juryarbetet.

Källa: Pressmeddelande

Mer att läsa