Naturskyddsföreningen: ”nuvarande regerings naturvårdspolitik sämre än den förras”

De stora skyddade skogsområdena finns framför allt i norra Sverige. Foto: Frida Hermansson http://fridahermansson.com/

Att det inte skyddas mer skog i Sverige oroar Naturskyddsföreningen. Foto: Frida Hermansson 

I veckan meddelade Statsminister Stefan Löfven och landsbygdsminister Sven Erik Bucht att de vill avverka mer skog i Sverige. Idag kommer kritik mot uttalandet från Naturskyddsföreningen som menar att det verkar som att den nuvarande regeringens naturvårdspolitik ”är sämre än den förra regeringens”.

Det var under ett event som Holmen skog arrangerade som statsministern sa att ”man mycket väl kan ta ut mer skog” och landsbygdsminister Sven Erik Bucht berättade också att han vill bort från volymskydd av rödlistade arter och istället tillämpa ”ny teknik”. Läs mer här.

Idag skickade Naturskyddsföreningen ut ett pressmeddelande där de skriver att de oroväckas av dessa uttalanden:

– Vi kan inte tolka landsbygdsministerns uttalande som något annat än att ministern öppnar upp för att genomföra en förskjutning av politiken bort från arealmålet för skydd av skog. Det vore allvarligt. Skyddet av skog är omistligt och ett av de absolut viktigaste verktygen för att skydda biologisk mångfald, vilket såväl expertmyndigheterna som naturvårdsforskningen bekräftar, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

LÄS ÄVEN: • ”Okunnig och partisk” – hård kritik mot landsbygdsminister Bucht.

Föreningen menar också att med dagens takt kommer det bli svårt att nå miljömålet Levande skogar.

– Ifall ifrågasättande eller försvagande av arealmålet för skog är regeringens nya hållning kan vi konstatera att nuvarande regerings naturvårdspolitik är sämre än den förra regeringens. Det här uttalandet hänger dessutom inte alls ihop med regeringens politik hittills. Regeringen har ju kraftigt förstärkt anslaget för skydd av natur, vilket är både nödvändigt och bra, avslutar Johanna Sandahl.

 

Källa: Naturskyddsföreningen