Gå till innehållet

Naturskyddsföreningen: Nuvarande regering har förbättrat Sveriges miljöpolitik

Skog med höga naturvärden. Foto: Erik Hansson

I rapporten “Naturen vinner mark” har Naturskyddsföreningen gått igenom den nuvarande regeringens miljöpolitik. Slutsatsen är att det skett en markant förstärkning av miljöpolitiken jämfört med den förra alliansregeringen, men att ribban måste höjas ytterligare för att nå miljömålen och för att minska koldioxidutsläppen i den takt som krävs.

Det finns enligt Naturskyddsföreningens rapport många positiva aspekter med regeringens miljöpolitik (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) under åren 2014-2018, inte minst om det jämförs med alliansregeringens miljöpolitik 2010-2014.

Nuvarande regering har bland annat:
• Infört lagar, mål och styrmedel inom klimatpolitiken som kommer att minska utsläppen av växthusgaser. Exempelvis flygskatten, ett system för en mer klimatsmartar bilflotta och miljövänligare drivmedel.
• Miljöbudgeten har höjts med 123 procent jämfört med förra alliansregeringen och vill höja med nästan 200 procent till år 2020. Miljöbudgethöjningen har genomförts i samarbete med Vänsterpartiet.
• Ökat skyddet av natur och skog. Efter att den förra alliansregeringen sänkte anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur med ungefär åtta procent jämfört med förra mandatperioden har nuvarande regering istället ökat andelen skyddad natur med 4,5 procent och fördubblat arealen marina skyddade områden.

– Det har varit både välbehövligt och viktigt att regeringen har höjt ambitionerna för miljöpolitiken. Skillnaden mellan den förda miljöpolitiken under nuvarande och förra regeringen är markant. Oavsett vilken regering som tar över efter valet måste ambitionerna dock höjas ytterligare. Hoten mot den biologiska mångfalden, accelererande klimatförändringar och omfattande spridning av farliga gifter i naturen är utmaningar som politiken måste svara på, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Källa: Naturskyddsföreningen

Mer att läsa