Naturskyddsföreningen kritiserar klimatmötet och svenska partiers miljöpolitik

Flygplan. Foto: Adrian Pingstone, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6960167

Att slopa subventionerna på fossil energi anser Naturskyddsföreningen är en viktig del av miljöpolitiken. Foto: Adrian Pingstone, Public Domain.

När klimatmötet i Marrakesh avslutades i veckan sa klimatminister Isabella Lövin att hon ”är nöjd med resultatet”. Naturskyddsföreningen kallar det dock en ”besvikelse” med ”en anmärkningsvärd brist på konkreta planer”. I samband med att mötet avslutades skickade organisationen även ut ett pressmeddelande som menar att de svenska partiernas miljöpolitik inte är tillräckligt för att följa Parisavtalet.

– Jag åker från Marrakech stärkt i min övertygelse om att Parisavtalet inte går att stoppa. Budskapet är tydligt från världsledare och näringsliv. Det är lönsamt att vara klimatsmart, den som inte hoppar på tåget står kvar som förlorare, säger klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.

Naturskyddsföreningen påpekar också att COP22 i Marrakesh inte saknar positiva resultat. Som exempel nämns att Sverige ökar sitt ekonomiska stöd till klimatanpassning med 250 miljoner kronor och att flera andra länder lovade ökat stöd för klimatanpassning. Storbritannien och Australien bestämde sig för att de ska följa Parisavtalet och världens länder sluter upp kring avtalet. På sista dagen under mötet enades 48 länder att de ska ställa om till 100 procent förnybara energisystem.

Däremot tog inte EU den ledarroll som Naturskyddsföreningen hoppats.

– I vilket lag vill EU-kommissionen spela? Världen förväntar sig att EU ska ta en ledarroll, men med den här ljumma inställningen hamnar EU på avbytarbänken. EU måste drastiskt skärpa sina åtaganden för både 2020 och 2030, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

 

Dessutom levererade organisationen under helgen kritik mot de svenska partierna. Inget partis miljöpolitik anses leva upp till varken Parisavtalet eller de nationella klimatmålen. Moderaternas budget beräknas till och med öka utsläppen, Liberalerna verkar mer miljövänliga än Centerpartiet och även om Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets miljöbudget innehåller ökade satsningar så anser Naturskyddsföreningen att de är för försiktiga.

– Inget av de budgetalternativ som lagts fram i riksdagen innebär en politik som lever upp till Parisavtalet eller de klimatmål som partierna själva kommit överens om. Det är dags att partierna släpper sina ideologiska skygglappar och tar fram genomtänkta helhetslösningar som innefattar både klimatskatter och klimatinvesteringar, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Föreningen kräver att partierna enas om att slopa subventioner till fossil energi, att det genomförs en omfattande grön skattereform och att det tas krafttag mot bilismens utsläpp.

Källor: Naturskyddsföreningen, Regeringen och Naturskyddsföreningen