Naturskog avverkas trots att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ser den som skyddsvärd

b-oldhammer-800x600

– Sådana här skyddsvärda naturskogar ska inte avverkas, menar Bengt Oldhammer.  Foto: Kjell Hedmark

En av de sista sammanhängande gammelskogarna i norra Dalarna ska avverkas. Trots att både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen anser att skogen är skyddsvärd. Länsstyrelsen i Dalarna har inga pengar att bilda ett reservat i nuläget och Skogsstyrelsen säger att de inte kan göra mer för att skydda skogen enligt sina ”myndighetsramar”.

– Alla som är insatta vet att vi har för få gammelskogar kvar i Sverige för att nå riksdagens mål om skogsskydd. I det läget är det naturligtvis omöjligt att fortsätta avverka sådana här skyddsvärda naturskogar! Säger Bengt Oldhammer, aktiv i Orsa Skogsgrupp inom Naturskyddsföreningen.

Skogen ingår i ett större område naturskog vid Torråsen i Orsa kommun. I skogen finns arter som lavskrika, tretåig hackspett, hökuggla, tjäder och hänglavar. Arter som är beroende av gamla träd, död ved och sammanhängande skogsområden för sin överlevnad. I omgivningarna har redan mycket avverkats och omvandlats till produktionsskog som saknar dessa naturvärden.

Tjäderhöna i Stockholm. Foto: Erik Hansson

Tjäderhöna. Skogen har skyddsvärde eftersom det finns krävande skogsfågelarter där, enligt Länsstyrelsen. Foto: Erik Hansson

Området som nu ska avverkas finns med i rapporten ”De mest värdefulla och skyddsvärda naturskogarna i Mora och Orsa”, utgiven av Länsstyrelsen i Dalarna, Mora kommun och Orsa kommun. Men eftersom varken Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen kan rädda skogen så är nu ansvaret för skydd i markägarens händer, skogsbolaget Bergvik Skog. Och de vill avverka. Skogsbolaget Billerud Korsnäs ska utföra avverkningen och båda bolagen har FSC-certifiering, en certifiering som intygar att naturhänsyn ska tas vid avverkning.

– Gammelskogen med en rad rödlistade arter i Torråsen kommer att omvandlas till miljöcertifierade FSC-produkter, alltså kommande från skonsamt skogsbruk med stor miljöhänsyn. Det är falsk marknadsföring! menar Bengt Oldhammer.

Skogsgruppen i Orsa skriver att om skogen avverkas så kommer dessutom skogslandskapet att fragmenteras. Många djur behöver sammanhängande större skogar för att kunna leva, något som även Länsstyrelsen säger i en bedömning till Skogsstyrelsen:

– Den planerade avverkningen kommer att allvarligt reducera områdets naturvårdsvärde och därför bör inte avverkningen utföras.

Skyddsvärd skog i norra Dalarna ska avverkas. Foto: Bengt Oldhammer

Skyddsvärd skog i norra Dalarna ska avverkas. Foto: Bengt Oldhammer

Billerudkorsnäs miljöchef Caroline Rothpfeffer skriver i ett mail att det blivande avverkningsområdet i Torråsen har lägre naturvärden än omgivande skog. Skogsstyrelsen har godkänt kommande avverkning, menar hon och de anser att Billerudkorsnäs planering av avverkningen är bra. Extra naturhänsyn ska lämnas för att bevara naturvärden.

– Vi avverkar inte skoningslöst och mycket träd kommer att lämnas på området, träd som sedan får växa in i den nya trädgenerationen och som bidrar till skogens heterogenitet och artrikedom.

Hon vill lyfta fram Billerudkorsnäs omfattande arbete med planering, naturvärdesbedömningar och generell hänsyn. Bergvik Skog har dessutom lämnat många frivilliga avsättningar i området.

– För att Bergvik Skog även i framtiden ska kunna sätta av skogar med de högsta naturvärdena kan skogar med lägre värden, såsom Torråsen, inte avsättas, skriver hon.

Tidigare har Länsstyrelsen haft planer på att göra reservat av området just på grund av dess höga naturvärden. I ett yttrande till Skogsstyrelsen skriver de:

– Med hänsyn till områdets höga sammantagna värde och inte minst dess värde för krävande skogsfågelarter, anser Länsstyrelsen att den planerade avverkningen allvarligt kommer att reducera områdets naturvårdsvärde. Enligt Länsstyrelsens mening bör därför inte avverkning utföras.

Bengt Oldhammer i skogsgruppen inom Orsa Naturskyddsförening kommenterar:

– Det är synnerligen anmärkningsvärt att BillerudKorsnäs och Bergvik försvarar en avverkning i ett område som är av reservatsklass, och som dessutom är en av de sista gammelskogarna vi har kvar.

Denna naturskog ska avverkas av FSC-certifierade Billerud Korsnäs. Foto: Bengt Oldhammer