Naturreservat räcker inte längre till för att bevara arter

Naturreservat och nationalparker räcker inte längre till för att bevara arter och ekosystem.  När medeltemperaturen stiger ändras livsmiljön så att arterna inte längre skyddas. Detta enligt en studie av Lauren Oakes med kollegor vid Stanford University, USA.

Lauren Oakes bygger sin forskning på studier av den hotade nutkacypressen (Cupressus nootkatensis), som växer längs Kanadas och Alaskas västkust. Det är en av många känsliga arter vars livsmiljö har ändrats på grund av den globala uppvärmningen. När nutkacypressens rötter inte längre täcks av tillräckligt med snö så får trädet frysskador. Trädets grenar blir först bruna och sen trillar de av, till slut dör trädet. Skadorna förväntas sprida sig norrut och in i nationalparken Glacier Bay National Park and Preserve (GLBA), i takt med att temperaturen ökar.

– I en tid då klimatförändringarna berör alla världsdelar är det inte längre tillräckligt att bara bevara och skydda arter och natur på traditionellt vis, säger Lauren Oakes.

Nya strategier krävs som är anpassade till hur klimatförändringen påverkar arter nu och i framtiden. Kanske måste människan ta en mer aktiv roll, till exempel genom att flytta hotade arter till områden med gynnsammare förhållanden.

Studien är tvärvetenskaplig där både sociala och ekologiska aspekter tas med. Oakes har genomfört intervjuer med invånare och markförvaltare för att förstå deras uppfattning om klimatförändringar. Bland annat om de tycker att människor bör ingripa för att skydda nutkacypressen.

– Urbefolkningen berättade historier om att gå till en nutkacypress för att vandra med sina förfäder. Det var även flera som sa att de gick till en nutkacypress varje dag för att känna närvaron av ett sådant träd, säger Oakes.

– Ett oväntad och intressant mönster som har framkommit i intervjuerna är att de deltagare som upplever skyddade områden som ”separata” från naturen har uttryckt ett starkt motstånd mot ingrepp i skyddade områden. I motsats till de som tänkte på människor som ”en del av” skyddade områden. De tyckte att ingripandet var mer positivt.

Inledande steg i sydöstra Alaska innebär att förbättra trädövervakning i skyddade områden och att öka samarbetet mellan de olika organen som hanterar skyddad mark. Ett annat steg är att arbeta med lokala samhällsmedlemmar för att förstå hur de värderar dessa arter.

Teamet tror deras tvärvetenskapliga synsätt som innefattar sociologiska aspekter kan tillämpas på andra klimatkänsliga ekosystem. Allt från redwoodskogarna i Kalifornien till arter i den afrikanska savannen. Särskilt de naturområden som för närvarande är omgivna av mänsklig verksamhet.

– På en människodominerad planet, måste sådana här studier bli normen, säger Eric Lambin, medforskare i studien och professor på Stanford University. —Människan är en del av dessa landsystem som snabbt förändras.

Källa: Phys.org