Naturfotograf och symfoniorkester skildrar Sveriges vatten

Foto: Johan Hammar

I boken ”Sötvatten – en värld av liv” (2018) skildrade naturfotografen Johan Hammar sötvattnets väg genom Sverige. Redan då upplevde han ljuden runt vattendragen som musik. Nu har hans verk tonsatts av Helsingborgs symfoniorkester.

Boken, som kallades ”ett pampigt praktverk” i Natursidans recension, följer sötvattnets resa från fjällens issmältning ner genom floder, våtmarker, sjöar och åar till små bäckar i Skåne. Längs vägen skildras många av de djur som är beroende av vattnet för sin överlevnad och de sköra ekosystem som de lever i.

Johan Hammar i vattenfall. Foto: Privat

– När jag påbörjade sötvattenprojektet ville jag också spela in olika vattenljud, berättar Johan Hammar. Ju längre jag höll på desto mer fascinerad blev jag av alla olika typer av ljud. Dånandet från en fors, det fina porlet från en rännil, ett stilla kluckande vid sjön eller ljudet av is i alla dess former. Vattenljud är så fantastiskt mångfacetterat, nästan som musik, och det var då tanken dök upp att ta det ett steg vidare. Att verkligen göra musik av det.

Han tog kontakt med Helsingborgs symfoniorkester, de nappade på idén och nu har tanken blivit verklighet.

– Tillsammans har vi producerat en föreställning där vi försökt förstärka upplevelserna som man ser i form av foto och film. Målet har varit att producera en fängslande berättelse om vattnet där ljud, foto, film, berättande och musik samspelar för att förstärka känslan av vattnets betydelse – för allt liv på jorden.

Den här veckan har föreställningen ”Världar av vatten – världar av liv” visats för skolor och på lördag 26 mars är det familjekonsert, som förutom musik och Johans berättelse i ord och bild även har en myshörnan med barnböcker om vatten, pannkakor och spel av Kulturskolans brasselever.

Lekande havsöring i en liten bäck. Foto: Johan Hammar

Därefter kommer föreställningen till Ystad 20-21 april. 2023 kommer den att visas igen och då kommer den även att spelas på fler platser i södra Sverige.

Upprörande politiska beslut

Samtidigt som föreställningen visas är frågan om våra vattendrag högaktuell. Naturskyddsföreningen har gått ut med att det är stor risk för en försvagning av miljöhänsynen i våra vattendrag, Älvräddarna har startat en namninsamling för att stoppa försvagningen och en aktuell rapport från Forskningsinstitutet IVL anser att det behövs bättre vattenplanering och hushållning för att säkra att vatten räcker både till samhällets och ekosystemens behov. Trots det röstade C, SD, M och KD nyligen igenom en paus för miljöanpassningen av vattenkraften.

Johan Hammar, som varit intresserad av svenska vattendrag i hela sitt liv, blir upprörd över deras agerande:
– Det är så oerhört sorgligt att se och det gör mig uppriktigt förbannad. Partierna visar en total okunskap om hur viktigt det är med levande vatten och vilken betydelse det rinnande vattnet med fria vandringsvägar har för sjöar, kust och hav. Och för oss människor. Det är bedrövligt.