Naturfoto ger glädje på äldreboende

Lappuggla – en av tavlorna som hänger på Tallbackas äldreboende. Foto: Andreas Ringnér

Lappuggla – en av tavlorna som hänger på Tallbackas äldreboende. Foto: Andreas Ringnér

På Tallbackas äldreboende i Östersund får de äldre se filmvisningar med naturtema och på väggarna hänger bilder på ugglor, ekorrar, älg och björn. Allt tack vare naturfotografen Andreas Ringnér.

Andreas Ringnér håller en föreläsning för de boende.

Andreas Ringnér håller en föreläsning för de boende.

Han jobbar till vardags på boendet och kom på idén att kombinera sin hobby som naturfotograf med sitt arbete. Sedan en tid tillbaka kan därför de äldre se hans bilder i korridorerna och få föreläsningar om Andreas naturupplevelser.

– Det är en härlig känsla att se de äldres glädje när jag visar bilderna och berättar historien bakom mötet för dem, säger Andreas Ringnér.

Brunbjörn – en av tavlorna som hänger på Tallbackas äldreboende. Foto: Andreas Ringnér

Brunbjörn – en av tavlorna som hänger på Tallbackas äldreboende. Foto: Andreas Ringnér

Han menar att det varit tydligt hur bilderna väcker minnen till liv hos de äldre och fått dem att berätta om sina egna upplevelser i naturen.

Vi har tidigare skrivit om Andreas Ringnérs upptäckt av kungsörnar i ett område planerat för vindkraftverk. Hans bilder fick då byggplanerna att ändras.

Källa: Östersunds-Posten

En av de boende ser på en livesändning från ett örnbo.

En av de boende ser på en livesändning från ett ormvråksbo.

Pärluggla – en av tavlorna som hänger på Tallbackas äldreboende. Foto: Andreas Ringnér

Pärluggla – en av tavlorna som hänger på Tallbackas äldreboende. Foto: Andreas Ringnér