Natur och parker viktigt vid stadsplanering om människor ska må bra

Central park i New York. Foto: Erik Hansson

Central park i New York. Foto: Erik Hansson

Städer ska ha förtätade stadsdelar omväxlande med stora parker och natur. Samtidigt ska små parker, grönområden och trädgårdar finnas i stadsdelarna och får inte offras för nybyggnationer. Det ger mest fördelar för det urbana ekosystem och för människor, enligt forskning från University of Exeter i England.

University of Exeter har tillsammans med Hokkaido University i Japan analyserat nio globala städer för att se hur de urbana ekosystemen fungerar och påverkas. Det har länge debatterats om det är bäst att bygga kompakta, täta stadsdelar med stora parker och grönområden som i Europa eller Japan, eller en ”sprawl”- utspridda förorter med många små trädgårdar och parker, som i USA och Australien. Huvudförfattaren av studien Dr Iain Stott, från University of Exeter säger:

– Befolkningen ökar i världens städer och det är livsnödvändigt att bygga nytt på ett sätt som är hållbart för ekosystemet, Vår forskning visar att förtätning av städer bör inkludera stora öppna grönområden och natur eftersom det ger livsnödvändiga ekosystemtjänster och stora fördelar för människor. Detta i kombination med mindre parker, trädgårdar och gatuträd är den bästa metoden att bygga städer på.

Professor Kevin Gaston från University of Exeter och en av författarna till studien säger:

– Framtidens urbana stadsutveckling måste planeras noggrant i en större skala som tar med hela staden och ledas politiskt åt rätt riktning för att ge bästa resultat.

Källa: EurekAlert!