Nästan 9 av 10 redo att ändra levnadsstandard för att förhindra klimatkatastrof

En internationell undersökning gjord i åtta länder har fått fram att nästan nio av tio personer är redo att förändra sin levnadsstandard för att förhindra en framtida klimatkatastrof och 84 procent av de tillfrågade anser att klimatförändringar är ett globalt katastrofhot.

– Det är uppenbarligen ett stort glapp mellan vad folk förväntar sig av politiker och vad politiker uträttar [i fråga om klimat och miljö]. Det är häpnadsväckande, säger Mats Andersson, vice styrelseordförande för stiftelsen som genomförde studien.

”Global Catastrophic Risks 2017” är baserad på svar från 8000 personer i åtta länder – USA, Kina, Indien, Storbritannien, Australien, Brasilien, Sydafrika och Tyskland. Enligt Mats Andersson visar undersökningen att allt fler av jordens befolkning oroar sig för klimathotet.

Även i USA, vars president Donald Trump troligen kommer dra sig ur det internationella klimatavtalet som undertecknades i Paris, är en kraftig majoritet för att det måste ageras mot klimathotet. 84 procent av landets befolkning kan tänka sig att förändra sin levnadsstandard för att hindra framtida klimatkatastrofer.

 

Källa: Reuters